• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
88 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 1 /
55.000 ₫
2
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
55.000 ₫
3
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 0 /
65.000 ₫
4
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 2 /
85.000 ₫
5
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: DKL / Chất chữa cháy: Nguyên liệu rắn Sr / Khối lượng(Kg): 0 /
95.000 ₫
6
Loại bình: Loại khác / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 4 /
100.000 ₫
7
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 0 /
120.000 ₫
8
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 2 /
120.000 ₫
9
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 4 /
125.000 ₫
10
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
130.000 ₫
11
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 4 /
130.000 ₫
12
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Smaf / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
135.000 ₫
13
Loại bình: - / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
140.000 ₫
14
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
145.000 ₫
15
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
155.000 ₫
16
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
155.000 ₫
17
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 4 /
160.000 ₫
18
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
165.000 ₫
19
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
170.000 ₫
20
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 4 /
170.000 ₫
21
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
170.000 ₫
22
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 3 /
175.000 ₫
23
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
180.000 ₫
24
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 0 /
180.000 ₫
25
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
180.000 ₫
26
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 8 /
185.000 ₫
27
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 0 /
185.000 ₫
28
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SJ / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
190.000 ₫
29
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: China / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 8 /
190.000 ₫
30
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
190.000 ₫
31
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 0 /
200.000 ₫
32
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 2 /
200.000 ₫
33
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
200.000 ₫
34
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Foam / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 2 /
200.000 ₫
35
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
205.000 ₫
36
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
210.000 ₫
37
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
210.000 ₫
38
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 8 /
210.000 ₫
39
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 8 /
215.000 ₫
40
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 3 /
220.000 ₫
41
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 8 /
240.000 ₫
42
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: CO2 / Khối lượng(Kg): 2 /
240.000 ₫
43
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: AG / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 8 /
240.000 ₫
44
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 0 /
240.000 ₫
45
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: DKL / Chất chữa cháy: Nước / Khối lượng(Kg): 8 /
245.000 ₫
Trang:  1  2  >