• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
107 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 16 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 54 / Xuất xứ: - /
89.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Sensus / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
80.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Sensus / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
55.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Sensus / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
39.100.000 ₫
5
Hãng sản xuất: GPI / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 225 / Dẫn động từ / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 136 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Mỹ /
30.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Sensus / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
29.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Metertalk / Dung lượng đọc (m3): 0 / Xuất xứ: Singapore /
26.700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 10000000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 285 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
26.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Metertalk / Dung lượng đọc (m3): 0 / Xuất xứ: - /
26.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
25.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Pháp /
23.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Sensus / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
22.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Zenner Coma / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 16 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 50 / Trọng lượng (kg): 51 / Xuất xứ: Đức /
21.900.000 ₫
14
Dung lượng đọc (m3): 0 /
21.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Metertalk / Dung lượng đọc (m3): 0 / Xuất xứ: Singapore /
21.500.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>