• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
107 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
31
Hãng sản xuất: Zenner Coma / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
4.600.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Sensus / Dung lượng đọc (m3): 999999 / Áp suất làm việc: 250 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 60 / Trọng lượng (kg): 25 / Xuất xứ: Đức /
4.800.000 ₫
33
Hãng sản xuất: MERLION / Dung lượng đọc (m3): 999999 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 30 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: - /
4.800.000 ₫
34
Hãng sản xuất: MERLION / Dung lượng đọc (m3): 999999 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 300 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: - /
4.880.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 20 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 50 / Trọng lượng (kg): 11.4 / Xuất xứ: - /
4.890.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 99999 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ / Lưu lượng nước (m3/giờ): 11 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
5.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Sensus / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
5.700.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Kent / Dung lượng đọc (m3): 0 /
5.800.000 ₫
39
Hãng sản xuất: ASAHI / Dung lượng đọc (m3): 1000000 / Áp suất làm việc: 0 / Dẫn động từ /
6.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Zenner Coma / Dung lượng đọc (m3): 15 / Áp suất làm việc: 16 / Trọng lượng (kg): 5 /
6.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 20 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 80 / Trọng lượng (kg): 12.6 / Xuất xứ: - /
6.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Asahi / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Chức năng hiển thị số trực tiếp / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Thái Lan /
6.552.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 /
6.600.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Itron / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 0 / Lưu lượng nước (m3/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Pháp /
6.800.000 ₫
45
Hãng sản xuất: SENSUS / Dung lượng đọc (m3): 0 / Áp suất làm việc: 16 / Dẫn động từ /
6.800.000 ₫
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  8  >