• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
31 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 24 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 24 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
3.300.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 27 / Công suất (kW): 3 / Sức hút tối đa (m): 6 / Áp suất tối đa (bar): 6 / Cột áp (m): 29 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2900 / Ý /
5.200.000 ₫
3
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 21 / Công suất (kW): 7.5 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 24 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
8.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 21 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 16 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
21.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: PENTAX / Lưu lượng (m3/h): 24 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 28 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 25 / Công suất (kW): 25 / Sức hút tối đa (m): 75 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 25 / Công suất (kW): 30 / Sức hút tối đa (m): 85 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 30 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 21 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 30 / Công suất (kW): 7.5 / Sức hút tối đa (m): 25 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 54 / Công suất (kW): 15 / Sức hút tối đa (m): 45 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 50 / Công suất (kW): 18.5 / Sức hút tối đa (m): 49 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 54 / Công suất (kW): 22.5 / Sức hút tối đa (m): 57 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 54 / Công suất (kW): 30 / Sức hút tối đa (m): 79 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 66 / Công suất (kW): 11 / Sức hút tối đa (m): 15 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 66 / Công suất (kW): 20 / Sức hút tối đa (m): 30 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  >