• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.038.336
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
86 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 900 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Đức /
14.700.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 900 / Khả năng cắt (mm): 12 / Khả năng khoan (mm): 12 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Germany /
16.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: FE / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
16.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 80 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.9 / Xuất xứ: Germany /
20.200.000 ₫
5
Công suất (W): 1500 / Khả năng cắt (mm): 30 / Khả năng khoan (mm): 30 / Tốc độ không tải (rpm): 460 / Hành trình (mm): 70 / Lực kẹp (N): 1500 / Trọng lượng (Kg): 9.9 / Xuất xứ: Đức /
20.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 80 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.9 / Xuất xứ: Germany /
21.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1050 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Đức /
22.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1150 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Đức /
22.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1150 / Khả năng cắt (mm): 12 / Khả năng khoan (mm): 12 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Germany /
23.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1150 / Khả năng cắt (mm): 50 / Khả năng khoan (mm): 50 / Tốc độ không tải (rpm): 50 / Hành trình (mm): 150 / Lực kẹp (N): 1700 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Germany /
25.600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1150 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Germany /
29.800.000 ₫
12
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1050 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 40 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Germany /
32.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1080 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 39 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 11 / Xuất xứ: Germany /
33.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Magbroach / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 45 / Khả năng khoan (mm): 16 / Tốc độ không tải (rpm): 300 / Hành trình (mm): 63 / Lực kẹp (N): 1200 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Đức /
33.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1150 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Germany /
34.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Ruko / Công suất (W): 1200 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 60 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 23 / Xuất xứ: Đức /
37.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1150 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 40 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Germany /
38.700.000 ₫
18
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 24 / Xuất xứ: Đức /
39.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1600 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 50 / Tốc độ không tải (rpm): 580 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 16 / Xuất xứ: Germany /
40.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Ruko / Công suất (W): 1840 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
41.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Ruko / Công suất (W): 1840 / Khả năng cắt (mm): 110 / Khả năng khoan (mm): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 26 / Xuất xứ: Đức /
43.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Nitto / Công suất (W): 1840 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
45.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 35 / Tốc độ không tải (rpm): 360 / Hành trình (mm): 77 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: Germany /
45.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: RUKO / Công suất (W): 1200 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 18 / Xuất xứ: Germany /
48.000.000 ₫
25
Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 100 / Khả năng khoan (mm): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 480 / Hành trình (mm): 250 / Lực kẹp (N): 3500 / Trọng lượng (Kg): 27 / Xuất xứ: Đức /
50.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 600 / Hành trình (mm): 255 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: Germany /
52.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: FE / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
54.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 100 / Tốc độ không tải (rpm): 600 / Hành trình (mm): 255 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: Germany /
55.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1080 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 360 / Hành trình (mm): 77 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: Germany /
56.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: FE / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
56.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 900 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Germany /
58.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: RUKO / Công suất (W): 1200 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 11 / Xuất xứ: Germany /
59.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 255 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: Germany /
62.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 255 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: Germany /
63.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: RUKO / Công suất (W): 1200 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 18 / Xuất xứ: Germany /
65.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: METABO / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 32 / Khả năng khoan (mm): 12 / Tốc độ không tải (rpm): 380 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 14.5 / Xuất xứ: Germany /
65.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: RUKO / Công suất (W): 1840 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 30 / Xuất xứ: Germany /
65.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: FEIN / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 27 / Xuất xứ: Germany /
68.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: FEIN / Công suất (W): 900 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Germany /
69.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1150 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 150 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 16 / Xuất xứ: Germany /
72.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: RUKO / Công suất (W): 1840 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 24 / Xuất xứ: Germany /
88.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 85 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 36 / Xuất xứ: Germany /
88.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: POWERBOR / Công suất (W): 800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.9 / Xuất xứ: Germany /
88.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: RUKO / Công suất (W): 1200 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 26 / Xuất xứ: Germany /
88.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: FEIN / Công suất (W): 800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 9.9 / Xuất xứ: Germany /
89.000.000 ₫
Trang:  1  2  >