• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.176.074
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
751 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: THT / Công suất (Kw): 0.18 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 1.08 / Cột áp (m): 60 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
600.000 ₫
2
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 2.46 / Cột áp (m): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.1 / Công suất hút (m³/phút): 4.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.100.000 ₫
4
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.08 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 2.4 / Cột áp (m): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.180.000 ₫
5
Hãng sản xuất: THT / Công suất (Kw): 0.28 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 1.44 / Cột áp (m): 70 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: App / Công suất (Kw): 0.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 2.4 / Cột áp (m): 6.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.350.000 ₫
7
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.2 / Công suất hút (m³/phút): 8.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.350.000 ₫
8
Hãng sản xuất: THT / Công suất (Kw): 0.43 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 1.62 / Cột áp (m): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.400.000 ₫
9
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 8.4 / Cột áp (m): 7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.400.000 ₫
10
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 8.4 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (Kw): 100 / Cột áp (m): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.639.000 ₫
12
Hãng sản xuất: App / Công suất (Kw): 0.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: App / Công suất (Kw): 0.15 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: THT / Công suất (Kw): 0.8 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 300 / Cột áp (m): 11 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.850.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Herchuan / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 140 / Cột áp (m): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: THT / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 13.8 / Cột áp (m): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.15 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 200 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 6 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Taiwan /
1.900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: App / Công suất (Kw): 0.25 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 12.6 / Cột áp (m): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.050.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Nation Pump / Công suất (Kw): 0.2 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.176.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Sonho / Công suất (Kw): 0.4 / Công suất hút (m³/h): 6 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Taiwan /
2.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: NATION PUMP / Công suất (Kw): 0.25 / Công suất hút (m³/h): 8.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.200.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Sonho / Công suất (Kw): 0.4 / Công suất hút (m³/h): 6 / Trọng lượng (kg): 14.5 / Xuất xứ: Taiwan /
2.200.000 ₫
24
Hãng sản xuất: NATION PUMP / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.250.000 ₫
25
Hãng sản xuất: NATION PUMP / Công suất (Kw): 0.4 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 12.6 / Cột áp (m): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.250.000 ₫
26
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.37 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.300.000 ₫
27
Hãng sản xuất: App / Công suất (Kw): 0.3 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 10.8 / Cột áp (m): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.300.000 ₫
28
Hãng sản xuất: NATION PUMP / Công suất (Kw): 0 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.300.000 ₫
29
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.4 / Công suất hút (m³/phút): 14.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.300.000 ₫
30
Hãng sản xuất: NATION PUMP / Công suất (Kw): 0.25 / Công suất hút (m³/h): 8.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.350.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Nation Pump / Công suất (Kw): 0.2 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.399.000 ₫
32
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.4 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 9.3 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.400.000 ₫
33
Hãng sản xuất: THT / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 12 / Cột áp (m): 11 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.400.000 ₫
34
Hãng sản xuất: THT / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 14.4 / Cột áp (m): 9 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.400.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Nation Pump / Công suất (Kw): 0.3 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.421.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Nation Pump / Công suất (Kw): 0.3 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.421.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Nation Pump / Công suất (Kw): 0.2 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.421.000 ₫
38
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.2 / Công suất hút (m³/phút): 12.6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: THT / Công suất (Kw): 0.4 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 2 / Cột áp (m): 15 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: App / Công suất (Kw): 0.25 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 12.6 / Cột áp (m): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.25 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 240 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 7 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Nation Pump / Công suất (Kw): 0.3 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.679.000 ₫
43
Hãng sản xuất: App / Công suất (Kw): 1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 9.3 / Cột áp (m): 3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.700.000 ₫
44
Hãng sản xuất: APP / Công suất (Kw): 0.4 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 19.2 / Cột áp (m): 9 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.730.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Showfou / Công suất (Kw): 0.37 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 9 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.739.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>