• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.203.244
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
65 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 16 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 13.6 / Xuất xứ: Italy /
4.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 12 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 5.6 / Xuất xứ: Italy /
4.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 12 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 6.6 / Xuất xứ: Italy /
4.700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 12 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 6.1 / Xuất xứ: Italy /
4.700.000 ₫
5
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.88 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 18 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 14.7 / Xuất xứ: Italy /
5.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.6 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 12 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Italy /
5.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.6 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 12 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Italy /
5.700.000 ₫
8
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 15 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Italy /
5.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 15 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Italy /
5.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.6 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 15 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Italy /
5.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.6 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 15 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Italy /
5.800.000 ₫
12
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 15 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: Italy /
5.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 15 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: Italy /
5.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.9 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 18 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Italy /
6.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0.9 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 18 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 12.5 / Xuất xứ: Italy /
6.200.000 ₫
16
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 27 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Italy /
6.200.000 ₫
17
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 36 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Italy /
6.200.000 ₫
18
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 36 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Italy /
6.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 24 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Italy /
6.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 21 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Italy /
6.700.000 ₫
21
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 21 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Italy /
6.700.000 ₫
22
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 27 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 18 / Xuất xứ: Italy /
6.700.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Matra / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 70.2 / Cột áp (m): 15 / Trọng lượng (kg): 26.1 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.200.000 ₫
24
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 36 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 20.5 / Xuất xứ: Italy /
7.200.000 ₫
25
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 9 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 4.65 / Xuất xứ: Italy /
7.200.000 ₫
26
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 12 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Italy /
7.400.000 ₫
27
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 2.2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 42 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Italy /
7.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 24 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Italy /
7.700.000 ₫
29
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 24 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Italy /
7.700.000 ₫
30
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 54 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
10.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 39 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
10.200.000 ₫
32
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 39 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
10.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 54 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
10.200.000 ₫
34
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 18 / Cột áp (m): 9.9 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
10.200.000 ₫
35
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 18 / Cột áp (m): 9.9 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
10.700.000 ₫
36
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 45 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.200.000 ₫
37
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 45 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.200.000 ₫
38
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 90 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
12.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 60 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
12.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 60 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
12.200.000 ₫
41
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 1.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 18 / Cột áp (m): 13.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
12.200.000 ₫
42
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 66 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
12.700.000 ₫
43
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 2.2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 51 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
12.700.000 ₫
44
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 18 / Cột áp (m): 18.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
12.700.000 ₫
45
Hãng sản xuất: MATRA / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 84 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
14.700.000 ₫
Trang:  1  2  >