• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.203.396
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
101 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
5.800.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 14 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
8.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 10 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
8.600.000 ₫
4
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 1.6 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
15.300.000 ₫
5
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 3.3 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
25.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 3.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
27.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 5.4 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
32.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 5.3 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 32 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
32.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 7.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
35.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 11.8 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
42.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
12
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 10 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 1.6 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 36 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 0.8 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 10 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 4 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 28 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 3.3 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 8.8 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 2.4 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 12 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 20 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
23
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 8.19 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 4.4 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 1.6 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 30 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 30 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
28
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 7 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 120 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 3 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 40 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
30
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
31
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 30 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
32
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 3 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 50 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
33
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 0.8 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 12 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
34
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 0.8 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 12.5 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
35
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 0.8 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 12.5 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
36
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 17.5 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
37
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 4.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 9.19 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
39
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 4.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 4.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 6.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
42
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 4.3 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
43
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 4.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
44
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 6.4 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
45
Hãng sản xuất: ROVATTI / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
Trang:  1  2  3  >