• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.198.556
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
55 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 370 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 1.2 / Cột áp (m): 5.6 / Trọng lượng (kg): 5.3 / Xuất xứ: Italy /
6.620.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 800 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 12 / Cột áp (m): 5.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
6.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 370 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3 / Cột áp (m): 4.4 / Trọng lượng (kg): 6.6 / Xuất xứ: Italy /
6.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 370 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 4.2 / Cột áp (m): 3.7 / Trọng lượng (kg): 7.6 / Xuất xứ: Italy /
6.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 370 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 1.8 / Cột áp (m): 5.2 / Trọng lượng (kg): 5.7 / Xuất xứ: Italy /
6.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 590 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 7.2 / Cột áp (m): 3.8 / Trọng lượng (kg): 7.8 / Xuất xứ: Italy /
7.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1950 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3.6 / Cột áp (m): 49.6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
7.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 2240 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 4.8 / Cột áp (m): 56.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
7.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 2200 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6 / Cột áp (m): 38.79 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
7.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.85 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3 / Cột áp (m): 53.9 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 3280 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 8.4 / Cột áp (m): 49.8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
8.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 3100 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 7.2 / Cột áp (m): 53.6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
8.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 370 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6 / Cột áp (m): 2.8 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: Italy /
8.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1530 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3 / Cột áp (m): 45.9 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
11.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1180 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 2.4 / Cột áp (m): 40.1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
12.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 0.88 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6 / Cột áp (m): 7.9 / Trọng lượng (kg): 23.5 / Xuất xứ: Italy /
12.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1640 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3.6 / Cột áp (m): 44.1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
14.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 2.2 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 9 / Cột áp (m): 47.8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
16.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 9 / Cột áp (m): 9.19 / Trọng lượng (kg): 23.8 / Xuất xứ: Italy /
16.700.000 ₫
20
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.85 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6 / Cột áp (m): 42.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
16.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.47 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 15 / Cột áp (m): 9.4 / Trọng lượng (kg): 26.2 / Xuất xứ: Italy /
17.600.000 ₫
22
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.47 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 4.8 / Cột áp (m): 60.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
18.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.85 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 9 / Cột áp (m): 40.1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
19.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 3100 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 9.6 / Cột áp (m): 45.7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
21.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.47 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6 / Cột áp (m): 31.8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
21.300.000 ₫
26
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3 / Cột áp (m): 45.9 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
22.300.000 ₫
27
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 2170 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3.6 / Cột áp (m): 60.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
22.300.000 ₫
28
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 0.88 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3.6 / Cột áp (m): 54.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
22.300.000 ₫
29
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.47 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 2.4 / Cột áp (m): 70.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
23.400.000 ₫
30
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1180 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 1.2 / Cột áp (m): 48.1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
23.400.000 ₫
31
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 2200 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 9 / Cột áp (m): 32.6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
23.500.000 ₫
32
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 4.8 / Cột áp (m): 44.1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
23.600.000 ₫
33
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.85 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3.6 / Cột áp (m): 81 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
24.300.000 ₫
34
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.47 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 9 / Cột áp (m): 32.6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
28.900.000 ₫
35
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 2240 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 8.4 / Cột áp (m): 40.6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
29.800.000 ₫
36
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 2610 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6 / Cột áp (m): 56.8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
32.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 2610 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 4.8 / Cột áp (m): 69.7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
34.600.000 ₫
38
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1890 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3.6 / Cột áp (m): 53.6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
39
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 2090 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6 / Cột áp (m): 41.7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.1 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3 / Cột áp (m): 39.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
47.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.47 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3.6 / Cột áp (m): 53.6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
47.800.000 ₫
42
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.47 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 3.6 / Cột áp (m): 60.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
47.800.000 ₫
43
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 1.85 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 4.8 / Cột áp (m): 81 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
47.800.000 ₫
44
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 2610 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 6 / Cột áp (m): 56.8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
45
Hãng sản xuất: SEALAND / Công suất (Kw): 2170 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 4.8 / Cột áp (m): 51.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.800.000 ₫
Trang:  1  2  >