• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.176.357
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 0.75 / Công suất hút (m³/phút): 0.21 / Trọng lượng (kg): 450 / Xuất xứ: China /
5.300.000 ₫
2
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 1.5 / Công suất hút (m³/phút): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
24.600.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 7.5 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 240 / Xuất xứ: Korea /
43.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 11 / Công suất hút (m³/phút): 4.5 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
46.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 110 / Công suất hút (m³/phút): 82 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 300 / Công suất hút (m³/phút): 180 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 190 / Công suất hút (m³/phút): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 300 / Công suất hút (m³/phút): 140 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 110 / Công suất hút (m³/phút): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 220 / Công suất hút (m³/phút): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 190 / Công suất hút (m³/phút): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
12
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 500 / Công suất hút (m³/phút): 140 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
13
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 220 / Công suất hút (m³/phút): 140 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 220 / Công suất hút (m³/phút): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 400 / Công suất hút (m³/phút): 120 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 55 / Công suất hút (m³/phút): 78 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
47.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 5.5 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 220 / Xuất xứ: Korea /
50.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 15 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 290 / Xuất xứ: Korea /
55.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 3.7 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: Korea /
58.400.000 ₫
20
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 15 / Công suất hút (m³/phút): 16 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
76.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 37 / Công suất hút (m³/phút): 7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
80.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 22 / Công suất hút (m³/phút): 1 / Trọng lượng (kg): 400 / Xuất xứ: Korea /
90.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 90 / Công suất hút (m³/phút): 74 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
114.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 90 / Công suất hút (m³/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
200.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 37 / Công suất hút (m³/phút): 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
326.890.000 ₫
26
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 130 / Công suất hút (m³/phút): 30 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
646.800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 150 / Công suất hút (m³/phút): 45 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
726.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 75 / Công suất hút (m³/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
1.238.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 37 / Công suất hút (m³/phút): 3.6 / Trọng lượng (kg): 660 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 30 / Công suất hút (m³/phút): 35 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 75 / Công suất hút (m³/phút): 4.5 / Trọng lượng (kg): 830 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: SHINSHIN / Công suất (Kw): 30 / Công suất hút (m³/phút): 35 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng