• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.038.656
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
50 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Đóng gói trà túi lọc, Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Máy đóng hộp, Đóng gói bát giấy, Đóng gói thuốc, Đóng gói tăm, đũa, Máy co màng ép, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói túi lưới, Máy cột túi lưới, Đóng miệng, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 300 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
210.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Đóng gói hút chân không, Máy đóng hộp, Đóng gói bát giấy, Đóng gói thuốc, Đóng gói tăm, đũa, Máy co màng ép, / Công suất (W): 620 / Dung tích túi(ml): 200 / Năng suất (sản phẩm/phút): 60 / Xuất xứ: China /
299.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Đóng gói hút chân không, Máy đóng hộp, Đóng gói bát giấy, Đóng gói thuốc, / Công suất (W): 200 / Dung tích túi(ml): 20 / Năng suất (sản phẩm/phút): 60 / Xuất xứ: China /
300.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Đóng gói trà túi lọc, Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Máy co màng ép, Đóng gói dạng gối, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói bánh kẹo, Đóng miệng, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 300 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
450.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Đóng gói trà túi lọc, Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói túi lưới, Đóng miệng, Đóng gói thuốc, Đóng gói dạng gối, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 480 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
1.100.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng hạt, Đóng miệng/ Công suất (W): 550 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 300 / Xuất xứ: - /
1.300.000 ₫
7
Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng miệng, Đóng gói bát giấy, Đóng gói thuốc, Đóng gói tăm, đũa, Máy co màng ép, Đóng gói dạng gối, Đóng gói chất lỏng, Máy cột túi lưới, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
1.450.000 ₫
8
Tính năng: Đóng gói trà túi lọc, Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói miếng, Đóng gói bát giấy, Đóng gói thuốc, Đóng gói tăm, đũa, Đóng gói dạng gối, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói túi lưới, Máy cột túi lưới, Đóng miệng, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 600 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
1.450.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng hạt, Đóng miệng/ Công suất (W): 750 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 300 / Xuất xứ: - /
1.450.000 ₫
10
Tính năng: Đóng gói trà túi lọc, Đóng gói rau, củ, quả, Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói hút chân không, Đóng gói bát giấy, Đóng gói thuốc, Đóng gói tăm, đũa, Máy co màng ép, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói túi lưới, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
1.490.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng hạt, Đóng miệng/ Công suất (W): 550 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 300 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
12
Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Máy đóng hộp, Đóng gói thuốc, Đóng gói tăm, đũa, Máy co màng ép, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói túi lưới, Đóng miệng, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
1.590.000 ₫
13
Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói miếng, Đóng gói rau, củ, quả/ Công suất (W): 480 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 15 /
1.600.000 ₫
14
Tính năng: Đóng gói trà túi lọc, Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói tăm, đũa, Đóng gói dạng gối, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói bánh kẹo, Đóng miệng, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 600 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
1.700.000 ₫
15
Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 750 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
1.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.299.000 ₫
17
Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng dịch thể, Máy đóng hộp, Đóng gói bát giấy, Đóng gói thuốc, Đóng gói tăm, đũa, Đóng gói dạng gối, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói túi lưới, Máy cột túi lưới, Cuốn lưới, Đóng miệng, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 800 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
2.300.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, / Công suất (W): 620 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 60 / Xuất xứ: China /
2.300.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Đóng gói trà túi lọc, Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Máy đóng hộp, Máy co màng ép, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói túi lưới, Đóng miệng, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 600 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
2.460.000 ₫
20
Tính năng: Đóng gói trà túi lọc, Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng miệng, Máy co màng ép, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 700 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
2.490.000 ₫
21
Hãng sản xuất: SuperPack / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói tăm, đũa, Máy Indate - Co màng, Đóng gói bánh kẹo/ Công suất (W): 500 / Dung tích túi(ml): 2000 / Năng suất (sản phẩm/phút): 20 / Xuất xứ: Taiwan /
2.500.000 ₫
22
Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Máy đóng hộp, Máy cột túi lưới, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 800 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
2.520.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Đóng gói hút chân không, Máy đóng hộp, Đóng gói bát giấy, Đóng gói tăm, đũa, Máy co màng ép, Đóng miệng, Đóng gói dạng gối, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 650 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
2.520.000 ₫
24
Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Đóng gói hút chân không, Máy đóng hộp, Đóng gói bát giấy, Đóng gói dạng gối, Đóng gói túi lưới, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 850 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
3.490.000 ₫
25
Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói miếng, Máy đóng hộp, Đóng gói bát giấy, Đóng gói thuốc, Đóng gói dạng gối, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói túi lưới, Đóng miệng, Đóng gói rau, củ, quả, Đóng gói chất lỏng, Đóng gói cà phê/ Công suất (W): 800 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 /
3.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Máy Indate - Co màng, / Công suất (W): 0 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 60 / Xuất xứ: China /
4.500.000 ₫
27
Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói dạng dịch thể, Đóng gói thuốc, Đóng gói bánh kẹo, Đóng gói bánh kẹo, Đóng miệng, Đóng gói rau, củ, quả/ Công suất (W): 620 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
5.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Henkelman / Tính năng: Máy Indate - Co màng/ Công suất (W): 540 / Dung tích túi(ml): 350 / Năng suất (sản phẩm/phút): 300 / Xuất xứ: China /
7.490.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Tea Bag Packing Machine / Tính năng: Đóng gói dạng hạt, / Công suất (W): 1900 / Dung tích túi(ml): 50 / Năng suất (sản phẩm/phút): -25 / Xuất xứ: China /
35.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Đóng gói dạng hạt, / Công suất (W): 2200 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 88 / Xuất xứ: China /
55.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Đóng gói dạng hạt/ Công suất (W): 1500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 20 / Xuất xứ: China /
95.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: NISSIN / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt, Đóng gói miếng, Máy đóng hộp, Đóng gói tăm, đũa, / Công suất (W): 4560 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 200 / Xuất xứ: China /
110.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Zhanghai / Tính năng: Đóng gói dạng hạt, / Công suất (W): 2000 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 / Xuất xứ: China /
120.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: DingYe / Tính năng: Đóng gói dạng hạt, Đóng gói miếng/ Công suất (W): 0 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 30 / Xuất xứ: China /
133.333.333 ₫
35
Hãng sản xuất: Cơ Khí ANPHA / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng hạt, / Công suất (W): 1 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 40 / Xuất xứ: Vietnam /
155.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Anpha / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, Đóng gói dạng hạt/ Công suất (W): 0 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 20 / Xuất xứ: Việt Nam /
185.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Đóng gói dạng hạt, / Công suất (W): 1500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 80 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Đóng gói dạng hạt, / Công suất (W): 2500 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 70 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Cty TNHH TM SXKT AnPha / Tính năng: Hàn miệng túi, Đóng gói dạng bột, / Công suất (W): 1800 / Dung tích túi(ml): 0 / Năng suất (sản phẩm/phút): 50 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: Đóng gói dạng hạt/ Công suất (W): 1500 / Dung tích túi(ml): 3 / Năng suất (sản phẩm/phút): 40 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
41
Tính năng: Đóng gói thuốc, Đóng gói chất lỏng/ Công suất (W): 1800 / Dung tích túi(ml): 20000 / Năng suất (sản phẩm/phút): 15 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: -/ Công suất (W): 0 / Dung tích túi(ml): 1000 / Năng suất (sản phẩm/phút): 60 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tính năng: -/ Công suất (W): 2000 / Dung tích túi(ml): 500 / Năng suất (sản phẩm/phút): 1500 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Đóng gói dạng dịch thể, / Công suất (W): 1900 / Dung tích túi(ml): 150 / Năng suất (sản phẩm/phút): 60 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: - / Tính năng: Đóng gói hút chân không, Máy đóng hộp, / Công suất (W): 2400 / Dung tích túi(ml): 0 / Tốc độ đóng (sản phẩm/phút): 600 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >