• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.035.016
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1120 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: CNP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 700 / Công suất (kW): 75 / Sức hút tối đa (m): 35 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 1000 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
210.000 ₫
2
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 6 / Công suất (kW): 200 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 4 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
1.050.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Oshima / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 1.8 / Công suất (kW): 130 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 25 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Trung Quốc /
1.250.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Oshima / Lưu lượng (m3/h): 1.8 / Công suất (kW): 300 / Sức hút tối đa (m): 9 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Nhật Bản /
1.450.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Oshima / Lưu lượng (m3/h): 1.7 / Công suất (kW): 200 / Sức hút tối đa (m): 9 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 27 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Nhật Bản /
1.480.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Oshima / Lưu lượng (m3/h): 2 / Công suất (kW): 400 / Sức hút tối đa (m): 9 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 35 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Nhật Bản /
1.550.000 ₫
7
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 54 / Công suất (kW): 15 / Sức hút tối đa (m): 45 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
1.670.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Oshima / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 2 / Công suất (kW): 400 / Sức hút tối đa (m): 9 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 35 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Trung Quốc /
1.780.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Oshima / Lưu lượng (m3/h): 2 / Công suất (kW): 600 / Sức hút tối đa (m): 9 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 40 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Nhật Bản /
1.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Oshima / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 2.8 / Công suất (kW): 600 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 40 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Trung Quốc /
1.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Ebara / Loại bơm: Bơm dạng xoáy / Lưu lượng (m3/h): 1200 / Công suất (kW): 335 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 16 / Cột áp (m): 140 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2900 / - /
1.900.000 ₫
12
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 11.1 / Công suất (kW): 370 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 4 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.190.000 ₫
13
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 6 / Công suất (kW): 200 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 4 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại bơm: Máy bơm nước đầu nổ / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Thái Lan /
2.700.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại bơm: Máy bơm nước đầu nổ / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 6.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Thái Lan /
2.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Mastra / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 93 / Công suất (kW): 7.4 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 20 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
3.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: King Power / Loại bơm: Máy bơm nước đầu nổ / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Thái Lan /
3.020.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Hcp Pump / Lưu lượng (m3/h): 6 / Công suất (kW): 250 / Đài Loan /
3.039.000 ₫
19
Hãng sản xuất: King Power / Loại bơm: Máy bơm nước đầu nổ / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 6.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Thái Lan /
3.070.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (m3/h): 1000 / Công suất (kW): 5.2 / Đang cập nhật /
3.399.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 22 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 15 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Thái Lan /
3.430.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại bơm: Máy bơm nước đầu nổ / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 6.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Nhật Bản /
3.690.000 ₫
23
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Italy /
3.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại bơm: Máy bơm nước đầu nổ / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Thái Lan /
3.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Kama / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 40 / Công suất (kW): 5.58 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 3600 / - /
3.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (m3/h): 12 / Công suất (kW): 5.5 / Trung Quốc /
4.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 54 / Công suất (kW): 30 / Sức hút tối đa (m): 79 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
4.240.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Bamboo / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 5.3 / Trung Quốc /
4.800.000 ₫
29
Hãng sản xuất: App / Lưu lượng (m3/h): 3.9 / Công suất (kW): 11 / Đài Loan /
4.949.000 ₫
30
Hãng sản xuất: App / Lưu lượng (m3/h): 7.9 / Công suất (kW): 5 / Đài Loan /
5.399.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 22 / Công suất (kW): 5.22 / Sức hút tối đa (m): 7 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 25 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2500 / - /
5.600.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Lưu lượng (m3/h): 1333 / Công suất (kW): 6.7 / Đang cập nhật /
5.800.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Bơm điện / Lưu lượng (m3/h): 21 / Công suất (kW): 7.5 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 24 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Trung Quốc /
6.250.000 ₫
34
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 12 / Công suất (kW): 7.5 / Sức hút tối đa (m): 57 / Áp suất tối đa (bar): 6 / Cột áp (m): 43 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2850 / Italy /
6.300.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Pentax / Loại bơm: Bơm điện / Lưu lượng (m3/h): 21 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 16 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Trung Quốc /
6.300.000 ₫
36
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 212 / Công suất (kW): 22 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
6.370.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Purity / Loại bơm: Bơm điện / Lưu lượng (m3/h): 18 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 43.8 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Trung Quốc /
6.400.000 ₫
38
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 30 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 21 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
6.730.000 ₫
39
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 30 / Công suất (kW): 7.5 / Sức hút tối đa (m): 25 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / - /
6.860.000 ₫
40
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 11.1 / Công suất (kW): 750 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 9 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
6.880.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 42 / Công suất (kW): 5.22 / Sức hút tối đa (m): 6 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 16 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2400 / - /
7.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Koshin / Loại bơm: Bơm điện / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 34.79 / Sức hút tối đa (m): 8 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 26 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 /
7.130.000 ₫
43
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 118 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
7.250.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Mitsuki / Lưu lượng (m3/h): 12 / Công suất (kW): 5.5 / Sức hút tối đa (m): 47 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Vietnam /
7.490.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Purity / Loại bơm: Bơm điện / Lưu lượng (m3/h): 36 / Công suất (kW): 7.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 38 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Trung Quốc /
7.540.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>