• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.025.511
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
285 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 7 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
750.000 ₫
2
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 9 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 5.5 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
980.000 ₫
3
Hãng sản xuất: App / Loại bơm: Bơm thả chìm / Lưu lượng (m3/h): 8.69 / Công suất (kW): 0 / Sức hút tối đa (m): 5 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Đài Loan /
990.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Nation / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 1.8 / Công suất (kW): 1 / Sức hút tối đa (m): 20 / Áp suất tối đa (bar): 20 / Cột áp (m): 40 / Tốc độ vòng quay (rpm): 40 / Taiwan /
1.010.000 ₫
5
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 6 / Công suất (kW): 200 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 4 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
1.050.000 ₫
6
Hãng sản xuất: App / Loại bơm: Bơm thả chìm / Lưu lượng (m3/h): 11 / Công suất (kW): 0 / Sức hút tối đa (m): 6 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Đài Loan /
1.750.000 ₫
7
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 11 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 6 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
1.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm hố móng / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.15 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
1.890.000 ₫
9
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.050.000 ₫
10
Hãng sản xuất: App / Lưu lượng (m3/h): 3.9 / Công suất (kW): 2 / Đài Loan /
2.099.000 ₫
11
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Máy bơm trục đứng / Lưu lượng (m3/h): 13.2 / Công suất (kW): 0.2 / Sức hút tối đa (m): 7 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.100.000 ₫
12
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 11.1 / Công suất (kW): 370 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 4 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.190.000 ₫
13
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 6 / Công suất (kW): 200 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 4 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.200.000 ₫
14
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 1 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.200.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 84 / Công suất (kW): 0.4 / Sức hút tối đa (m): 34 / Áp suất tối đa (bar): 19 / Đài Loan /
2.379.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 5.46 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 18 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
2.390.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.400.000 ₫
18
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.700.000 ₫
20
Hãng sản xuất: App / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 7.5 / Công suất (kW): 3 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 10 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đài Loan /
2.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.950.000 ₫
22
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 5.04 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 19 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
3.010.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Hcp Pump / Lưu lượng (m3/h): 6 / Công suất (kW): 250 / Đài Loan /
3.039.000 ₫
25
Hãng sản xuất: App / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 7.5 / Công suất (kW): 3 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 10 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đài Loan /
3.100.000 ₫
26
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm hố móng / Lưu lượng (m3/h): 12 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 28 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.120.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 32 / Công suất (kW): 0.5 / Sức hút tối đa (m): 33 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Đài Loan /
3.200.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Evergush / Loại bơm: Bơm hố móng / Lưu lượng (m3/h): 9 / Công suất (kW): 0 / Sức hút tối đa (m): 5 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đài Loan /
3.200.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 6.3 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 21 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
3.350.000 ₫
30
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm hố móng / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.400.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 36 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.400.000 ₫
32
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 25 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: App / Lưu lượng (m3/h): 4.8 / Công suất (kW): 1 / Đài Loan /
3.549.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.600.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Evergush / Loại bơm: Bơm chìm / Lưu lượng (m3/h): 25 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 3 / Áp suất tối đa (bar): 2 / Cột áp (m): 25 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2900 / Taiwan /
3.600.000 ₫
36
Hãng sản xuất: App / Lưu lượng (m3/h): 110 / Công suất (kW): 1 / Đài Loan /
3.639.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 47 / Công suất (kW): 0.7 / Sức hút tối đa (m): 40 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Đài Loan /
3.674.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 47 / Công suất (kW): 0.7 / Sức hút tối đa (m): 40 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Đài Loan /
3.674.000 ₫
39
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 18 / Công suất (kW): 1.1 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 32 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.700.000 ₫
40
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: Bơm hố móng / Lưu lượng (m3/h): 66 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 23 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.700.000 ₫
41
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.700.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 47 / Công suất (kW): 0.7 / Sức hút tối đa (m): 40 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Đài Loan /
3.792.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.56 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.800.000 ₫
44
Hãng sản xuất: APP / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 1.1 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.800.000 ₫
45
Hãng sản xuất: App / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 10.5 / Công suất (kW): 0.55 / Sức hút tối đa (m): 6 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Đài Loan /
3.830.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>