• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.038.633
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
68 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 84 / Công suất (kW): 0.4 / Sức hút tối đa (m): 34 / Áp suất tối đa (bar): 19 / Đài Loan /
2.379.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 5.46 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 18 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
2.390.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
2.950.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 5.04 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 19 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
3.010.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 32 / Công suất (kW): 0.5 / Sức hút tối đa (m): 33 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Đài Loan /
3.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 6.3 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 21 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
3.350.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 36 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.400.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 47 / Công suất (kW): 0.7 / Sức hút tối đa (m): 40 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Đài Loan /
3.674.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 47 / Công suất (kW): 0.7 / Sức hút tối đa (m): 40 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Đài Loan /
3.674.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 47 / Công suất (kW): 0.7 / Sức hút tối đa (m): 40 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Đài Loan /
3.792.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.56 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.56 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
3.990.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 27 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
4.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 109 / Công suất (kW): 0.7 / Sức hút tối đa (m): 34 / Áp suất tối đa (bar): 23 / Đài Loan /
4.239.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 109 / Công suất (kW): 0.7 / Sức hút tối đa (m): 34 / Áp suất tối đa (bar): 23 / Đài Loan /
4.249.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 45.48 / Công suất (kW): 0.37 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 20 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
4.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 36 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
4.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 11.88 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 21 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
4.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Bơm tăng áp / Lưu lượng (m3/h): 0 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 36 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
5.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 13.26 / Công suất (kW): 0.75 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 22 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
5.100.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 300 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 16 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
5.200.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 284 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 18 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
5.400.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 300 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 16 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
6.200.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 300 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 16 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
6.300.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 17.04 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
6.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 15.42 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 27 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
6.572.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 17.46 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 32 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
6.850.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 245 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 60 / Áp suất tối đa (bar): 32 / Đài Loan /
6.987.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 245 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 60 / Áp suất tối đa (bar): 32 / Đài Loan /
7.239.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 566 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 20 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
7.400.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 566 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 20 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
7.800.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 16.2 / Công suất (kW): 1.1 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 20 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
7.900.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 13.26 / Công suất (kW): 1.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 27 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
8.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 37.74 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 20 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
8.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 566 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 20 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
8.500.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 663 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 30 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
8.500.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 21.9 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 35 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
8.623.000 ₫
40
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 24.9 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 28 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
8.850.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 320 / Công suất (kW): 2.2 / Sức hút tối đa (m): 60 / Áp suất tối đa (bar): 38 / Đài Loan /
9.499.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 320 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Công suất (W): 0 / Cột áp (m): 49 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Taiwan /
10.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 15.06 / Công suất (kW): 1.1 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 21 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
10.200.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: Máy bơm trục ngang / Lưu lượng (m3/h): 42.54 / Công suất (kW): 3.7 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 20 / Tốc độ vòng quay (rpm): 2750 / Taiwan /
12.500.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Nation Pump / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 380 / Công suất (kW): 0.7 / Sức hút tối đa (m): 49 / Áp suất tối đa (bar): 13 / Đài Loan /
12.630.000 ₫
Trang:  1  2  >