• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.054.451
Gian hàng đảm bảo
(GH tạm đang chờ duyệt)
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
30 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 0 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ phân giải: - / Phần mềm: -/ Phụ kiện đi kèm: -/
4.730.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Độ lớn màn hình (inch): 80 / Kiểu lắp đặt: Ốp tường, / Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, / Độ phân giải: - / Phần mềm: -, / Trọng lượng(kg): - / Phụ kiện đi kèm: Phần mềm, Bút điện tử, /
19.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 77 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động, Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ/ Độ phân giải: - / Phần mềm: Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): 26 / Phụ kiện đi kèm: Bút điện tử/
24.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 77 / Kiểu lắp đặt: Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ, In ấn, Email/ Độ phân giải: - / Phần mềm: Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): 26 kg / Phụ kiện đi kèm: Bút, Tẩy, Phần mềm, Bút điện tử/
29.300.000 ₫
5
Hãng sản xuất: HITACHI / Độ lớn màn hình (inch): 90 / Kiểu lắp đặt: Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 2290 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ/ Độ phân giải: - / Phần mềm: Smart board sofware, Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): - / Phụ kiện đi kèm: Bút, Phần mềm, Bút điện tử/
33.400.000 ₫
6
Hãng sản xuất: IPBOARD / Độ lớn màn hình (inch): 80 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động, Ốp tường, / Độ dài đường chéo (mm): 2141 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, / Độ phân giải: - / Phần mềm: -, Win98/NT/ME/2000/XP, / Trọng lượng(kg): - / Phụ kiện đi kèm: Bút, Tẩy, Phần mềm, Bút điện tử, /
33.990.000 ₫
7
Hãng sản xuất: IQBoard / Độ lớn màn hình (inch): 82 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động, Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ/ Độ phân giải: 9600 x 9600 / Phần mềm: -, Win98/NT/ME/2000/XP/ Phụ kiện đi kèm: Bút, Tẩy, -, Phần mềm/
35.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: - / Độ lớn màn hình (inch): 100 / Kiểu lắp đặt: Ốp tường, / Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ, In ấn, / Độ phân giải: - / Phần mềm: -, / Trọng lượng(kg): - / Phụ kiện đi kèm: Bút, Tẩy, Phần mềm, Bút điện tử, /
37.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: HITACHI / Độ lớn màn hình (inch): 77 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động, Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Email/ Độ phân giải: - / Phần mềm: Smart board sofware, Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): 11.5kg / Phụ kiện đi kèm: Phần mềm, Bút điện tử/
49.300.000 ₫
10
Hãng sản xuất: PROMETHEAN / Độ lớn màn hình (inch): 78 / Kiểu lắp đặt: -/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ, In ấn, Email, -/ Phần mềm: Smart board sofware/ Trọng lượng(kg): - / Phụ kiện đi kèm: Bút/
53.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: HITACHI / Độ lớn màn hình (inch): 77 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động, Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ, Email/ Độ phân giải: - / Phần mềm: Smart board sofware, Note book sofware, Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): - / Phụ kiện đi kèm: Bút, Phần mềm/
70.160.000 ₫
12
Hãng sản xuất: HITACHI / Độ lớn màn hình (inch): 88 / Kiểu lắp đặt: Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 2240 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ/ Độ phân giải: - / Phần mềm: Smart board sofware, Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): - / Phụ kiện đi kèm: Bút, Phần mềm, Bút điện tử/
87.230.000 ₫
13
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 71 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ phân giải: - / Phần mềm: Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): 38.5kg / Phụ kiện đi kèm: -/
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Tech-Pro / Độ lớn màn hình (inch): 0 Độ dài đường chéo (mm): 0
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Tech-Pro / Độ lớn màn hình (inch): 120 / Kiểu lắp đặt: Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ phân giải: 5000 x 4000 / Phần mềm: -, Win98/NT/ME/2000/XP/ Phụ kiện đi kèm: Bút/
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Tech-Pro / Độ lớn màn hình (inch): 0 Độ dài đường chéo (mm): 0
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: - / Độ lớn màn hình (inch): 150 / Kiểu lắp đặt: -/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ/ Độ phân giải: 5000 x 4000 / Phần mềm: -/ Trọng lượng(kg): - / Phụ kiện đi kèm: -/
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Tech-Pro / Độ lớn màn hình (inch): 0 Độ dài đường chéo (mm): 0
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 0 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động, Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ, In ấn, Email/ Độ phân giải: - / Phần mềm: Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): 34kg / Phụ kiện đi kèm: Bút, Tẩy, -, Phần mềm, Bút điện tử/
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Dr Board / Độ lớn màn hình (inch): 102 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ/ Độ phân giải: 12800 x 9600 / Phần mềm: -/ Trọng lượng(kg): 25kg / Phụ kiện đi kèm: Bút, Phần mềm/ Kết nối Wifi /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Dr Board / Độ lớn màn hình (inch): 0 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ/ Độ phân giải: 1280 x 800 / Phần mềm: -/ Trọng lượng(kg): 0.08kg / Phụ kiện đi kèm: Phần mềm, Bút điện tử/ Kết nối Wifi /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Dr Board / Độ lớn màn hình (inch): 78 / Kiểu lắp đặt: Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ/ Phần mềm: Smart board sofware, Note book sofware, Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): 25kg / Phụ kiện đi kèm: Phần mềm/ Kết nối Wifi /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 64 / Kiểu lắp đặt: Ốp tường, / Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ, / Độ phân giải: - / Phần mềm: Win98/NT/ME/2000/XP, / Trọng lượng(kg): 21 kg / Phụ kiện đi kèm: Bút điện tử, /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 83 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động, Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 2 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ, In ấn, Email/ Độ phân giải: 8192x8192 / Phần mềm: Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): - / Phụ kiện đi kèm: Bút, Tẩy, Phần mềm, Bút điện tử/ Kết nối Wifi /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 77 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động, Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ, In ấn, Email/ Độ phân giải: 8192x8192 / Phần mềm: -, Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): - / Phụ kiện đi kèm: Bút, Tẩy, Phần mềm, Bút điện tử/ Kết nối Wifi /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: PANABOARD / Độ lớn màn hình (inch): 0 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động, Ốp tường/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ phân giải: - / Phần mềm: -/ Trọng lượng(kg): - / Phụ kiện đi kèm: -/
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 0 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: -/ Độ phân giải: - / Phần mềm: Win98/NT/ME/2000/XP/ Trọng lượng(kg): 36kg / Phụ kiện đi kèm: -/
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 83 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động, Ốp tường, / Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ, / Độ phân giải: - / Phần mềm: Win98/NT/ME/2000/XP, / Trọng lượng(kg): 28 kg / Phụ kiện đi kèm: Bút điện tử, /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 62 / Kiểu lắp đặt: Chân đế di động/ Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá/ Độ phân giải: - / Phần mềm: -/ Trọng lượng(kg): 33.6kg / Phụ kiện đi kèm: Bút, Phần mềm/
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: PANASONIC / Độ lớn màn hình (inch): 64 / Kiểu lắp đặt: Ốp tường, / Độ dài đường chéo (mm): 0 / Chức năng: Viết, Xoá, Vẽ, Lưu trữ, / Độ phân giải: - / Phần mềm: Win98/NT/ME/2000/XP, / Trọng lượng(kg): 20 kg / Phụ kiện đi kèm: Bút điện tử, /
Liên hệ gian hàng