• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 2.957.416
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
25 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 20 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 5000 / Lưu lượng khí vào (l/s): 2.5 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.9 / Xuất xứ: Japan /
3.417.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 22 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 4000 / Lưu lượng khí vào (l/s): 4.17 / Đầu khí vào (mm): 1 / Trọng lượng (kg): 1.1 / Xuất xứ: Japan /
3.573.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Daikoku / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.6 / Xuất xứ: Japan /
3.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 2.5 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.26 / Xuất xứ: Japan /
3.885.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 22.5 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Daikoku / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 38 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Japan /
5.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Daikoku / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 31 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 9 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
5.100.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Daikoku / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 22.5 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2.9 / Xuất xứ: Japan /
5.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: Dùng khí nén / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 20 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 4000 / Lưu lượng khí vào (l/s): 4.17 / Đầu khí vào (mm): 1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
5.119.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 25 / Đường kính bó (mm): 22 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 4000 / Lưu lượng khí vào (l/s): 6.7 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Japan /
5.119.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 5 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: Japan /
5.781.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Nitto / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
6.339.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 22.5 / Đường kính bó (mm): 25 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 6.74 / Đầu khí vào (mm): 1.4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
7.366.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 12 / Đường kính bó (mm): 20 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 4.17 / Đầu khí vào (mm): 1 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: Japan /
7.366.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: Dùng khí nén / Chu trình gõ (mm): 22 / Đường kính bó (mm): 25 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 6 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 9.5 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.406.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: Dùng khí nén / Chu trình gõ (mm): 22 / Đường kính bó (mm): 25 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 6 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 9.5 / Trọng lượng (kg): 3.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
12.797.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Kawasaki / Loại: Dùng khí nén / Chu trình gõ (mm): 22 / Đường kính bó (mm): 25 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 6 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 9.5 / Trọng lượng (kg): 5.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
13.186.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Nitto / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
17.079.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Nitto / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Nitto / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Nitto / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.98 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Matador / Loại: Dùng khí nén / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Nitto / Loại: Dùng khí nén / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 3.1 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Shinano / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Nitto / Loại: - / Chu trình gõ (mm): 0 / Đường kính bó (mm): 0 / Số lần búa gõ trên 1 giây: 0 / Lưu lượng khí vào (l/s): 0 / Đầu khí vào (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng