• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 2.952.997
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
98 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 5.6 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
46.783.000 ₫
2
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0.07 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
47.653.000 ₫
3
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 1.62 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
48.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 1.68 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
50.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 2.2 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
59.672.000 ₫
6
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 1 / Áp suất đẩy (bar): 48 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
67.981.000 ₫
7
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 16.5 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
68.782.000 ₫
8
Hãng sản xuất: NOVA ROTOR / Công suất (W): 10000 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: NOVA ROTOR / Công suất (W): 110000 / Lưu lượng (m3/h): 120 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 9.4 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
11
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 3.7 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
12
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 14 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
13
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 33 / Áp suất đẩy (bar): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 16.5 / Áp suất đẩy (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
15
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 43 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
16
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 63.5 / Áp suất đẩy (bar): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
17
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 32 / Áp suất đẩy (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
18
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 76 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
19
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 15.4 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
20
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 8.5 / Áp suất đẩy (bar): 48 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
21
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 55 / Áp suất đẩy (bar): 8 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
22
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 3 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
23
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 1.68 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
24
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 5.4 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
25
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 7.02 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
26
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 12 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
27
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 10.02 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
28
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 12 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
29
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 12 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
30
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 19.8 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
31
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 24 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
32
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 24 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
33
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 27 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
34
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 60 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
35
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 79.8 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
36
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 79.8 / Áp suất đẩy (bar): 24 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
37
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 120 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
38
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 120 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
39
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 199.8 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
40
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 199.8 / Áp suất đẩy (bar): 12 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
41
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 258 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
42
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 400.2 / Áp suất đẩy (bar): 6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
43
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0.05 / Áp suất đẩy (bar): 7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
44
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 5.76 / Áp suất đẩy (bar): 4 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
45
Hãng sản xuất: NOVA ROTORS / Công suất (W): 0 / Lưu lượng (m3/h): 3.18 / Áp suất đẩy (bar): 7 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
98.700.000 ₫
Trang:  1  2  3  >