• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 2.963.194
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
89 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Tốc độ không tải (v/p): 0 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.94 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.430.000 ₫
2
Hãng sản xuất: T-Yan / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.450.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 123 / Trọng lượng (kg): 0.68 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.640.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 0 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
1.830.000 ₫
5
Hãng sản xuất: TOKU / Tốc độ không tải (v/p): 8500 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.68 / Xuất xứ: JAPAN /
2.300.000 ₫
6
Hãng sản xuất: TOKU / Tốc độ không tải (v/p): 11500 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.74 / Xuất xứ: JAPAN /
2.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 12000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.61 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.350.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 12000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 152 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 180 / Trọng lượng (kg): 0.69 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.590.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 237 / Trọng lượng (kg): 0.73 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.600.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 12000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.73 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.690.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 12000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.8 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.690.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.75 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.750.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 180 / Trọng lượng (kg): 0.69 / Xuất xứ: Đài Loan /
2.790.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ không tải (v/p): 0 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9500 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 150 / Trọng lượng (kg): 0.86 / Xuất xứ: JAPAN /
3.170.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 12000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 280 / Trọng lượng (kg): 1.3 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.190.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Tốc độ không tải (v/p): 0 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0.81 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.200.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Gison / Tốc độ không tải (v/p): 5000 / Công suất hơi nén (CFM): 15 / Chiều dài (mm): 250 / Trọng lượng (kg): 1.27 / Xuất xứ: Taiwan /
3.420.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Prona / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 208 / Trọng lượng (kg): 0.89 / Xuất xứ: Đài Loan /
3.440.000 ₫
22
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9500 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 155 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
3.660.000 ₫
23
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 8500 / Công suất hơi nén (CFM): 5 / Chiều dài (mm): 162 / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: JAPAN /
3.990.000 ₫
24
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9500 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 168 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
3.990.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Gison / Tốc độ không tải (v/p): 1800 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 330 / Trọng lượng (kg): 2.64 / Xuất xứ: Taiwan /
4.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 215 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
4.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 7000 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 200 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: JAPAN /
4.570.000 ₫
28
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 40 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: JAPAN /
5.170.000 ₫
29
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 146 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
5.400.000 ₫
30
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9000 / Công suất hơi nén (CFM): 4 / Chiều dài (mm): 149 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
5.421.000 ₫
31
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 8000 / Công suất hơi nén (CFM): 5 / Chiều dài (mm): 160 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: JAPAN /
5.422.000 ₫
32
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 215 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
5.510.000 ₫
33
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 175 / Trọng lượng (kg): 0.9 / Xuất xứ: JAPAN /
5.561.000 ₫
34
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 228 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
5.710.000 ₫
35
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 7000 / Công suất hơi nén (CFM): 4 / Chiều dài (mm): 175 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: JAPAN /
5.765.000 ₫
36
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 11000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 265 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: JAPAN /
6.238.000 ₫
37
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 254 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: JAPAN /
6.820.000 ₫
38
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 242 / Trọng lượng (kg): 2.7 / Xuất xứ: JAPAN /
6.820.000 ₫
39
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 4 / Chiều dài (mm): 208 / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: JAPAN /
7.015.000 ₫
40
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 5200 / Công suất hơi nén (CFM): 11 / Chiều dài (mm): 192 / Trọng lượng (kg): 2.1 / Xuất xứ: JAPAN /
7.093.000 ₫
41
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 6000 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 293 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: JAPAN /
7.100.000 ₫
42
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 9000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 158 / Trọng lượng (kg): 0.95 / Xuất xứ: JAPAN /
7.288.000 ₫
43
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 8500 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 255 / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: JAPAN /
7.298.000 ₫
44
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 10000 / Công suất hơi nén (CFM): 0 / Chiều dài (mm): 240 / Trọng lượng (kg): 1.5 / Xuất xứ: JAPAN /
7.327.000 ₫
45
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Tốc độ không tải (v/p): 6000 / Công suất hơi nén (CFM): 6 / Chiều dài (mm): 293 / Trọng lượng (kg): 2.6 / Xuất xứ: JAPAN /
7.490.000 ₫
Trang:  1  2  >