• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.070.507
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
31 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 /
1.490.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Anyang Yuantong / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 250 / Xuất xứ: Trung Quốc /
568.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Toàn Năng / Loại: Trạm bê tông di động / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 380 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
900.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 200 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 380 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
900.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Công Trình Cơ Khí / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 750 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
900.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Anyang Yuantong / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 250 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.058.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 380 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.100.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Elba / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 750 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.100.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 1200 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 380 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: - /
1.100.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Shang Dong / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 1500 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 145 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
1.200.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Toàn Năng / Loại: Trạm bê tông di động / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 1200 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 380 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.200.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 30 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 355 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: - /
1.200.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Vạn Xuân / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 75 / Chiều cao xả liệu (mm): 3950 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 90 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.500.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Vạn Xuân / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.500.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Vạn Xuân / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 72 / Chiều cao xả liệu (mm): 3950 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 85 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.500.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Transinco 1-5 / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 90 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.800.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Toàn Năng / Loại: Trạm bê tông di động / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 3850 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 380 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.890.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Vạn Xuân / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 60 / Chiều cao xả liệu (mm): 3950 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 95 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.000.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 300 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: - /
2.200.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 60 / Chiều cao xả liệu (mm): 4500 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 30 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 140 / Công suất máy phát điện (kVA): 220 /
2.250.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Công Trình Cơ Khí / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 90 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
2.300.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 /
2.400.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 /
3.300.000.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Vạn Xuân / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.400.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.500.000.000 ₫
27
Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 37 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 170 / Xuất xứ: Việt Nam /
3.800.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Vạn Xuân / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.500.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Vạn Xuân / Loại: Trạm trộn bê tông xi măng / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 0 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 0 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
4.800.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Công Trình Cơ Khí / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 3850 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 750 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
5.100.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Transinco 1-5 / Loại: - / Chu kỳ mẻ trộn (giây/mẻ): 0 / Chiều cao xả liệu (mm): 1200 / Công suất động cơ nồi trộn (Kw): 0 / Công suất điện tiêu thụ (Kw): 300 / Công suất máy phát điện (kVA): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
7.000.000.000 ₫