• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.070.846
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
46 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 /
100.000 ₫
2
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
170.000 ₫
3
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
199.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 /
450.000 ₫
5
Hãng sản xuất: MAXA / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
720.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 99 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.400.000 ₫
7
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 1000 / Số thẻ tích hợp: 1000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.750.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 1024 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 1000 / Số thẻ tích hợp: 1000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
1.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Chức năng: Tích hợp dấu vân tay/ Số vân tay tích hợp: 500 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.950.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 2000 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.100.000 ₫
13
Hãng sản xuất: MAGIC / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 200 / Số thẻ tích hợp: 100 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.247.000 ₫
14
Hãng sản xuất: RONALD JACK / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 3000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
2.390.000 ₫
15
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 30000 / Thời gian đọc thẻ: 0.5 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
2.950.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 50 / Số thẻ tích hợp: 30 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0.4 / Xuất xứ: - /
3.250.000 ₫
17
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 200 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.600.000 ₫
18
Hãng sản xuất: SECURE / Chức năng: Đọc thẻ, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: 0.2 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.678.000 ₫
19
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 500 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.950.000 ₫
20
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 800 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
3.950.000 ₫
21
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 2800 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0.7 / Xuất xứ: - /
4.400.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.400.000 ₫
23
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.450.000 ₫
24
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 1500 / Số thẻ tích hợp: 1500 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.450.000 ₫
25
Hãng sản xuất: KOBIO / Chức năng: Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.650.000 ₫
26
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 1500 / Số thẻ tích hợp: 50000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.800.000 ₫
27
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Chức năng: Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 10000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.100.000 ₫
28
Hãng sản xuất: ZKSOFTWARE / Chức năng: Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 10000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
5.300.000 ₫
29
Hãng sản xuất: NITGEN / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 20000 / Số thẻ tích hợp: 5000 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
5.900.000 ₫
30
Hãng sản xuất: KEICO / Chức năng: Tích hợp dấu vân tay/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.200.000 ₫
31
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 8000 / Số thẻ tích hợp: 8000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
7.100.000 ₫
32
Hãng sản xuất: SMART TECH / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 3000 / Số thẻ tích hợp: 3000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.300.000 ₫
33
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 1500 / Số thẻ tích hợp: 5000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.400.000 ₫
34
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 5000 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.400.000 ₫
35
Hãng sản xuất: NITGEN / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 67500 / Số thẻ tích hợp: 10000 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
8.300.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Sunsecure / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.840.000 ₫
37
Hãng sản xuất: ADEL / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 2800 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
9.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: NITGEN / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 6000 / Số thẻ tích hợp: 20000 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
10.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: NITGEN / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 6000 / Số thẻ tích hợp: 2000 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
10.300.000 ₫
40
Hãng sản xuất: - / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
10.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: HONEYWELL / Chức năng: -/ Số vân tay tích hợp: 2000 / Số thẻ tích hợp: 10000 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
13.800.000 ₫
42
Hãng sản xuất: NITGEN / Chức năng: Đọc thẻ, Tích hợp dấu vân tay, Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 100000 / Số thẻ tích hợp: 500000 / Thời gian đọc thẻ: 0.1 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
18.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: KEICO / Chức năng: Chấm công/ Số vân tay tích hợp: 20000 / Số thẻ tích hợp: 300000 / Thời gian đọc thẻ: < 0.3 giây / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
21.600.000 ₫
44
Hãng sản xuất: XPT / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
48.700.000 ₫
45
Hãng sản xuất: XPT / Chức năng: Đọc thẻ/ Số vân tay tích hợp: 0 / Số thẻ tích hợp: 0 / Thời gian đọc thẻ: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
48.800.000 ₫
Trang:  1  2  >