• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 2.954.179
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
284 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.280.000 ₫
2
Công suất (W): 850 / Khả năng cắt (mm): 17 / Khả năng khoan (mm): 17 / Tốc độ không tải (rpm): 400 / Hành trình (mm): 29000 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
2.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Atoli / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: Taiwan /
2.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Magbroach / Công suất (W): 1200 / Khả năng cắt (mm): 50 / Khả năng khoan (mm): 23 / Tốc độ không tải (rpm): 250 / Hành trình (mm): 170 / Lực kẹp (N): 1250 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: Anh /
3.800.000 ₫
5
Công suất (W): 750 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 19 / Tốc độ không tải (rpm): 350 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 12000 / Trọng lượng (Kg): 23 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.134.000 ₫
6
Công suất (W): 900 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 140 / Lực kẹp (N): 11500 / Trọng lượng (Kg): 11.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.313.000 ₫
7
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 150 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.400.000 ₫
8
Công suất (W): 1880 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 23 / Tốc độ không tải (rpm): 330 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 14000 / Trọng lượng (Kg): 23 / Xuất xứ: Trung Quốc /
4.485.000 ₫
9
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1200 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 23 / Tốc độ không tải (rpm): 330 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 13000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
4.500.000 ₫
10
Công suất (W): 1 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 15 /
4.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1480 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 28 / Tốc độ không tải (rpm): 300 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 13800 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
6.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 150 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
7.500.000 ₫
13
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
7.679.000 ₫
14
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
7.790.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 2080 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 28 / Tốc độ không tải (rpm): 300 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 14800 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: Trung Quốc /
7.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Tcvn / Công suất (W): 1000 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 25 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 16 / Xuất xứ: Trung Quốc /
8.439.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Atoli / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 8 / Xuất xứ: Taiwan /
8.800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1480 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 28 / Tốc độ không tải (rpm): 300 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 13800 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.800.000 ₫
19
Hãng sản xuất: KEN / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 38 / Tốc độ không tải (rpm): 135 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.800.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Skil / Công suất (W): 2800 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 25 / Xuất xứ: - /
9.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1600 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 13 / Tốc độ không tải (rpm): 890 / Hành trình (mm): 150 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 11 / Xuất xứ: Trung Quốc /
10.039.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Magbor / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 13 / Tốc độ không tải (rpm): 700 / Hành trình (mm): 120 / Lực kẹp (N): 10000 / Trọng lượng (Kg): 10.5 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.500.000 ₫
23
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
11.670.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1550 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 32 / Tốc độ không tải (rpm): 520 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
12.250.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Skil / Công suất (W): 1500 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 40 / Tốc độ không tải (rpm): 600 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 14000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
13.200.000 ₫
26
Hãng sản xuất: Tcvn / Công suất (W): 1550 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 35 / Tốc độ không tải (rpm): 850 / Hành trình (mm): 35 / Lực kẹp (N): 14800 / Trọng lượng (Kg): 13 / Xuất xứ: Trung Quốc /
13.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 2000 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 49 / Tốc độ không tải (rpm): 120 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 16500 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
14.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Cayken / Công suất (W): 1700 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 42 / Tốc độ không tải (rpm): 450 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
14.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: BDS / Công suất (W): 900 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Đức /
14.700.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Tcvn / Công suất (W): 17000 / Khả năng cắt (mm): 50 / Khả năng khoan (mm): 50 / Tốc độ không tải (rpm): 690 / Hành trình (mm): 35 / Lực kẹp (N): 15600 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: Trung Quốc /
15.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: REVO / Công suất (W): 850 / Khả năng cắt (mm): 32 / Khả năng khoan (mm): 13 / Tốc độ không tải (rpm): 690 / Hành trình (mm): 155 / Lực kẹp (N): 1000 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: United States /
16.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 750 / Khả năng cắt (mm): 76 / Khả năng khoan (mm): 114 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 20 / Xuất xứ: Nhật Bản /
16.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 900 / Khả năng cắt (mm): 12 / Khả năng khoan (mm): 12 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 160 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Germany /
16.500.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Tcvn / Công suất (W): 1500 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 25 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 20 / Xuất xứ: Trung Quốc /
16.579.000 ₫
35
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 17000 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: Đài Loan /
16.700.000 ₫
36
Hãng sản xuất: FE / Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
16.800.000 ₫
37
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 50 / Khả năng khoan (mm): 13 / Tốc độ không tải (rpm): 620 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 13.5 / Xuất xứ: Taiwan /
17.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 650 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Taiwan /
17.300.000 ₫
39
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 35 / Khả năng khoan (mm): 13 / Tốc độ không tải (rpm): 620 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: Taiwan /
17.400.000 ₫
40
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1800 / Khả năng cắt (mm): 75 / Khả năng khoan (mm): 19 / Tốc độ không tải (rpm): 500 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 32000 / Trọng lượng (Kg): 22 / Xuất xứ: Taiwan /
17.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1000 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 12.36 / Xuất xứ: Taiwan /
18.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: - / Công suất (W): 1180 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 19 / Tốc độ không tải (rpm): 350 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 12000 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
18.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 15000 / Trọng lượng (Kg): 10 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.700.000 ₫
44
Hãng sản xuất: AGP / Công suất (W): 1100 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 15 / Xuất xứ: Đài Loan /
18.900.000 ₫
45
Công suất (W): 0 / Khả năng cắt (mm): 0 / Khả năng khoan (mm): 0 / Tốc độ không tải (rpm): 0 / Hành trình (mm): 0 / Lực kẹp (N): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
18.970.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>