• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.059.466
Gian hàng đảm bảo
(GH tạm đang chờ duyệt)
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
109 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 8000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
600.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng thủy lực / Sức nâng (kg): 2000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
620.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 10000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
650.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 4000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
700.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 5000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 12000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
800.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 2000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 2000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: MASADA / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 3000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 115 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Japan /
850.000 ₫
10
Hãng sản xuất: MASADA / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 10000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 470 / Trọng lượng (kg): 7.9 / Xuất xứ: Japan /
1.100.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 32000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.300.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 2000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.600.000 ₫
13
Hãng sản xuất: MASADA / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 15000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 510 / Trọng lượng (kg): 10.4 / Xuất xứ: Japan /
1.600.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 16000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 20000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.800.000 ₫
16
Hãng sản xuất: ZJZX / Loại: - / Sức nâng (kg): 3000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 510 / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: China /
1.850.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 3000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.850.000 ₫
18
Hãng sản xuất: MASADA / Loại: Cầu nâng thủy lực / Sức nâng (kg): 0 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
1.890.000 ₫
19
Hãng sản xuất: MASADA / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 20000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 430 / Trọng lượng (kg): 12.2 / Xuất xứ: Japan /
1.900.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Torin / Loại: - / Sức nâng (kg): 0 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 495 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
2.150.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 32000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 250 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 380 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Vietnam /
2.300.000 ₫
23
Hãng sản xuất: KOMEX / Loại: Cầu nâng thủy lực / Sức nâng (kg): 200 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 850 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
2.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Sơn Tùng Lâm / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 0 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
2.600.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Asaki / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 50000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.800.000 ₫
26
Hãng sản xuất: MASADA / Loại: Cầu nâng thủy lực / Sức nâng (kg): 0 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
3.590.000 ₫
27
Sức nâng (kg): 200 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 100 /
7.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Duy Đức / Loại: Cầu nâng kiểu xếp / Sức nâng (kg): 250 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 85 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Vietnam /
9.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: TITANO / Loại: Cầu nâng hai trụ / Sức nâng (kg): 4000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 2800 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 1900 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
25.900.000 ₫
30
Hãng sản xuất: TITAN / Loại: Cầu nâng hai trụ / Sức nâng (kg): 0 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 1950 / Trọng lượng (kg): 4500 / Xuất xứ: China /
33.890.000 ₫
31
Hãng sản xuất: TITAN / Loại: Cầu nâng hai trụ / Sức nâng (kg): 4000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 1950 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
35.750.000 ₫
32
Hãng sản xuất: TITANO / Loại: Cầu nâng kiểu xếp / Sức nâng (kg): 3000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
38.800.000 ₫
33
Hãng sản xuất: TITAN / Loại: Cầu nâng hai trụ / Sức nâng (kg): 4000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 1950 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
38.800.000 ₫
34
Hãng sản xuất: TITANO / Loại: Cầu nâng kiểu xếp / Sức nâng (kg): 3000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
44.800.000 ₫
35
Hãng sản xuất: TITANO / Loại: Cầu nâng kiểu xếp / Sức nâng (kg): 3 / Khoảng cách hai trụ (mm): 800 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: TRUNG QUỐC /
46.800.000 ₫
36
Hãng sản xuất: TITANO / Loại: Cầu nâng kiểu xếp / Sức nâng (kg): 3500 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
47.800.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 4000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 1800 / Trọng lượng (kg): 2100 / Xuất xứ: Vietnam /
49.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: - / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 3500 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 1580 / Trọng lượng (kg): 1000 / Xuất xứ: - /
58.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: TITAN / Loại: Cầu nâng hai trụ / Sức nâng (kg): 3500 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 2160 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
58.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: TITAN / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 0 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 1800 / Trọng lượng (kg): 4000 / Xuất xứ: China /
59.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: TITAN / Loại: Cầu nâng hai trụ / Sức nâng (kg): 4500 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 1846 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
60.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: Proly / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 3500 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 1805 / Trọng lượng (kg): 650 / Xuất xứ: China /
61.000.000 ₫
43
Sức nâng (kg): 0 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
63.679.000 ₫
44
Hãng sản xuất: TITAN / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 4000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 1740 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
68.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: TITAN / Loại: Cầu nâng một trụ / Sức nâng (kg): 4000 / Khoảng cách hai trụ (mm): 0 / Chiều cao nâng tối đa (mm): 1740 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Asian /
68.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  >