• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.182.863
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
82 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
46
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 1150 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
21.200.000 ₫
47
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
21.350.000 ₫
48
Hãng sản xuất: Lincomm / Loại máy: - / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 50 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
21.900.000 ₫
49
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 10.5 / Xuất xứ: - /
21.950.000 ₫
50
Hãng sản xuất: Yukwang / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 700 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
24.500.000 ₫
51
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
25.000.000 ₫
52
Hãng sản xuất: Koike / Tốc độ cắt (mm/phút): 150 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 9.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
26.000.000 ₫
53
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
27.100.000 ₫
54
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: - /
27.300.000 ₫
55
Hãng sản xuất: Weldcom / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Oxy / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 4000 / Số lượng gá ray: 3 / Trọng lượng (kg): 19 / Xuất xứ: Vietnam /
28.000.000 ₫
56
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: - /
30.000.000 ₫
57
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 700 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
32.000.000 ₫
58
Hãng sản xuất: Koike / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 100 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 7.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
33.300.000 ₫
59
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: - /
33.800.000 ₫
60
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: - /
38.700.000 ₫
61
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 37.5 / Xuất xứ: - /
47.300.000 ₫
62
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 50 / Xuất xứ: - /
55.000.000 ₫
63
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 50 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 105 / Xuất xứ: China /
60.300.000 ₫
64
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
142.000.000 ₫
65
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
152.000.000 ₫
66
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
174.000.000 ₫
67
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
360.000.000 ₫
68
Hãng sản xuất: Welking / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 750 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
69
Hãng sản xuất: Koike / Loại máy: Tự động / Tốc độ cắt (mm/phút): 150 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 9.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
70
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Bán tự động / Chế độ cắt: Oxy / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
71
Hãng sản xuất: Huawei / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 50 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
72
Hãng sản xuất: Yukwang / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 6.8 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
73
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 3000 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
74
Hãng sản xuất: Lincomm / Loại máy: - / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Hai mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 50 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
75
Hãng sản xuất: - / Loại máy: - / Chế độ cắt: - / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
76
Hãng sản xuất: - / Loại máy: Bán tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
77
Hãng sản xuất: Koike / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 700 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
78
Hãng sản xuất: Koike / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 700 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
79
Hãng sản xuất: Lincomm / Loại máy: - / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 750 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
80
Hãng sản xuất: Daesung / Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 7.6 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
81
Loại máy: Tự động / Chế độ cắt: Oxy / Số mỏ cắt: Một mỏ / Tốc độ cắt (mm/phút): 0 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
82
Hãng sản xuất: Welking / Loại máy: - / Chế độ cắt: Gas / Số mỏ cắt: - / Tốc độ cắt (mm/phút): 750 / Số lượng gá ray: 0 / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trang:  <  1  2