• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.070.302
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
434 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: OUDIS / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 2mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 0.04 m/giây / Dung lượng thùng chứa (L): 10L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Hộ chiếu, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 6 / Trọng lượng (Kg): 4.2 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
2
Hãng sản xuất: OUDIS / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 4 - 5 tờ / Tốc độ huỷ: 0.06 m/giây / Dung lượng thùng chứa (L): 12L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 410 / Trọng lượng (Kg): 3.9 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 7mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
735.000 ₫
4
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 4 - 5 tờ / Tốc độ huỷ: 4 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Thẻ tín dụng, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 2.1 / Xuất xứ: Germany /
815.000 ₫
5
Hãng sản xuất: EMPRISE / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 3.8m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 14L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 1.8 / Xuất xứ: - /
880.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Balion / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 7tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - /
1.050.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 38mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 12L / Hủy các chất liệu: Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3 /
1.080.000 ₫
8
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 32-35 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 10L / Hủy các chất liệu: Giấy/ Kích thước giấy (mm): 6 / Trọng lượng (Kg): 2.04 / Xuất xứ: - /
1.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: H-PEC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 35mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy các chất liệu: Thẻ tín dụng, Đĩa CD, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 12.5 / Xuất xứ: - /
1.248.000 ₫
10
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 23mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 17L / Hủy các chất liệu: Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.8 / Xuất xứ: United States /
1.300.000 ₫
11
Hãng sản xuất: H-PEC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4.3 / Xuất xứ: China /
1.350.000 ₫
12
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 1 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 16L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Ghim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 3.7 / Xuất xứ: United States /
1.390.000 ₫
13
Hãng sản xuất: H-PEC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 7mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 7 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - / Hủy các chất liệu: Giấy/ Kích thước giấy (mm): 215 / Trọng lượng (Kg): 1.96 / Xuất xứ: China /
1.400.000 ₫
14
Hãng sản xuất: NIBO / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 28mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 12L / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 5.9 / Xuất xứ: Japan /
1.464.000 ₫
15
Hãng sản xuất: EMPRISE / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 230 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.480.000 ₫
16
Hãng sản xuất: NIDEKA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 30L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, / Kích thước giấy (mm): 250 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: PRIMO / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.9x35mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 17L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 225 / Trọng lượng (Kg): 2 / Xuất xứ: Germany /
1.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 37mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 14L Kích thước giấy (mm): 224 / Trọng lượng (Kg): 3.2 / Xuất xứ: America /
1.500.000 ₫
19
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 4mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10tờ / Tốc độ huỷ: 3.5m/min / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chất liệu: Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: SUNWOOD / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 9mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Tốc độ huỷ: 2.7m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 5L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Ghim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 155 / Trọng lượng (Kg): 6 / Xuất xứ: - /
1.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3 x 20mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 2.8 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 16L / Hủy các chất liệu: Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: DSB / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 5tờ / Tốc độ huỷ: 3m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chất liệu: Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Đĩa vi tính, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.5 / Xuất xứ: Germany /
1.540.000 ₫
23
Hãng sản xuất: DSB / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 5 x 32mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 14L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Thẻ tín dụng, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.1 / Xuất xứ: Germany /
1.550.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Finawell / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 36mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 10L / Hủy các chất liệu: Đĩa vi tính/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 7.5 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
25
Hãng sản xuất: COMET / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 2mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 9 tờ / Tốc độ huỷ: 0,04m/s / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Ghim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: Germany /
1.600.000 ₫
26
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 9mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 4 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 2L / Hủy các chất liệu: Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 5.3 / Xuất xứ: China /
1.600.000 ₫
27
Hãng sản xuất: AURORA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): - / Tốc độ huỷ: 7 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 3L / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
28
Hãng sản xuất: H-PEC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6tờ / Tốc độ huỷ: 4m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 19L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Ghim kẹp, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 17 / Xuất xứ: - /
1.600.000 ₫
29
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 tờ / Tốc độ huỷ: 0.3 m/giây / Dung lượng thùng chứa (L): 14L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.2 / Xuất xứ: America /
1.600.000 ₫
30
Hãng sản xuất: BALION / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 50mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 1.7m/min / Dung lượng thùng chứa (L): 20L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, / Kích thước giấy (mm): 230 / Trọng lượng (Kg): 7.5 / Xuất xứ: China /
1.600.000 ₫
31
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 40mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 1 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Thẻ tín dụng, Đĩa vi tính, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 3.7 / Xuất xứ: - /
1.650.000 ₫
32
Hãng sản xuất: HSM / Kiểu huỷ: Huỷ dọc / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 3.9x35mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 7tờ / Tốc độ huỷ: 80mm/s / Dung lượng thùng chứa (L): 14L / Hủy các chất liệu: Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 1.8 / Xuất xứ: - /
1.700.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Balion / Kiểu huỷ: - / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 7tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): - /
1.727.000 ₫
34
Hãng sản xuất: H-PEC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 45mm / Công suất huỷ tối đa (A4): - / Tốc độ huỷ: 2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4.3 / Xuất xứ: - /
1.760.000 ₫
35
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 50mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 6.3 / Xuất xứ: - /
1.790.000 ₫
36
Hãng sản xuất: COMET / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10-12tờ / Tốc độ huỷ: 3.5 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 16L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Đĩa vi tính, Ghim kẹp, Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 14 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
37
Hãng sản xuất: ZIBA / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụ sau khi huỷ: 2 x 18 mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6tờ / Tốc độ huỷ: 3.5m/min / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chất liệu: Hộ chiếu, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Hugo / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 - 8 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: -/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
1.800.000 ₫
39
Hãng sản xuất: H-PEC / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 35mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 10 tờ / Tốc độ huỷ: 2.2 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 13.5 / Xuất xứ: China /
1.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 5 x 38mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 2.25 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Thẻ tín dụng, Đĩa CD, Đĩa vi tính, Ghim kẹp, Hộ chiếu, Giấy/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.8 / Xuất xứ: China /
1.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: SURPASS DREAM / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 4 x 25mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 3 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Thẻ tín dụng, Đĩa CD, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 4 / Xuất xứ: China /
1.800.000 ₫
42
Hãng sản xuất: DSB / Kiểu huỷ: Huỷ dọc / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 6.8mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 6 - 8 tờ / Tốc độ huỷ: 6.0 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: -, / Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.5 / Xuất xứ: - /
1.840.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TIMMY / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 2 x 6mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: - / Dung lượng thùng chứa (L): 15L / Hủy các chất liệu: Kim bấm, Ghim kẹp, / Kích thước giấy (mm): 220 / Trọng lượng (Kg): 12 / Xuất xứ: - /
1.880.000 ₫
44
Hãng sản xuất: GBC / Kiểu huỷ: Thành mảnh vụn / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: - / Công suất huỷ tối đa (A4): 5 tờ / Tốc độ huỷ: 1 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 18L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 3.7 / Xuất xứ: China /
1.895.000 ₫
45
Hãng sản xuất: SILICON / Kiểu huỷ: Thành sợi / Cỡ mảnh vụn sau khi huỷ: 3.8 x 50mm / Công suất huỷ tối đa (A4): 8 tờ / Tốc độ huỷ: 4 m/phút / Dung lượng thùng chứa (L): 21L / Hủy các chất liệu: Kim kẹp, Kim bấm, Ghim kẹp/ Kích thước giấy (mm): 0 / Trọng lượng (Kg): 0 /
1.900.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>