• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.054.559
Gian hàng đảm bảo
(GH tạm đang chờ duyệt)
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
48 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất : Tai Tong / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 105 / Xuất xứ: - /
7.700.000 ₫
2
Hãng sản xuất : Justa / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 24.7 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 47 / Xuất xứ: - /
7.700.000 ₫
3
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (kg): 35 / Xuất xứ: Malaysia /
8.200.000 ₫
4
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 28 / Xuất xứ: Malaysia /
9.300.000 ₫
5
Hãng sản xuất : Justa / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 15.5 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: - /
9.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (g): 35 / Xuất xứ: Malaysia /
9.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất : Kingsun / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
10.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 87 / Xuất xứ: Malaysia /
12.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: - / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 48 / Xuất xứ: - /
13.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 48 / Xuất xứ: Malaysia /
13.800.000 ₫
11
Hãng sản xuất : Hải Minh / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Việt Nam /
14.500.000 ₫
12
Hãng sản xuất : Hải Minh / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Malaysia /
14.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất : Berjaya / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 48 / Xuất xứ: Malaysia /
14.900.000 ₫
14
Hãng sản xuất : Kingsun / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 4.5 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: - /
15.345.000 ₫
15
Hãng sản xuất : Justa / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 25.2 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 59 / Xuất xứ: - /
15.700.000 ₫
16
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 127 / Xuất xứ: Malaysia /
16.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 182 / Xuất xứ: Malaysia /
17.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Áp suất (Pa): 2800 / Công suất (kW): 0.37 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
17.600.000 ₫
19
Hãng sản xuất : Tai Tong / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 82 / Xuất xứ: Trung Quốc /
19.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 70 / Xuất xứ: Malaysia /
19.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (g): 79 / Xuất xứ: Malaysia /
20.780.000 ₫
22
Hãng sản xuất : Justa / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 46.6 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 84 / Xuất xứ: - /
21.800.000 ₫
23
Hãng sản xuất : Wailaan / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 3 / Năng lượng sử dụng: Điện và Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Trung Quốc /
23.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (kg): 8.4 / Xuất xứ: - /
23.320.000 ₫
25
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 40.7 / Năng lượng sử dụng: - / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 117 / Xuất xứ: Trung Quốc /
34.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
34.000.000 ₫
27
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (g): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
37.200.000 ₫
28
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 163 / Xuất xứ: Malaysia /
41.398.000 ₫
29
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (g): 182 / Xuất xứ: Malaysia /
43.400.000 ₫
30
Hãng sản xuất : Yinger / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 179 / Xuất xứ: Trung Quốc /
47.750.000 ₫
31
Hãng sản xuất : BERJAYA / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 4 / Năng lượng sử dụng: Điện / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 17.5 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: - / Trọng lượng (g): 79 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
33
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 137 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
34
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (g): 79 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 182 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 79 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp bốn họng đốt / Trọng lượng (kg): 87 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 40000 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (kg): 28 /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 136480 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp hai họng đốt / Trọng lượng (kg): 28 /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất : Đang cập nhật / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 57 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất : Berjaya / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 182 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất : Berjaya / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 182 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất : Berjaya / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 79 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất : Berjaya / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 87 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất : Berjaya / Áp suất (Pa): 0 / Công suất (kW): 0 / Năng lượng sử dụng: Gas / Đặc điểm: Bếp sáu họng đốt / Trọng lượng (kg): 70 / Xuất xứ: Malaysia /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >