• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 2.957.263
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
32 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
3.490.000 ₫
2
Hãng sản xuất: BẢO HƯNG / Công suất (kw): 10 / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): 34 Kg / Xuất xứ: Vietnam /
4.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
4.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
4.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): 9.9 / Công suất nhiệt (Megajoules): 32.5 / Tốc độ quay (vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: Turkey /
5.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
5.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: EAST / Công suất (kw): 13.5 / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): 25 Kg / Xuất xứ: China /
5.400.000 ₫
8
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: - /
5.800.000 ₫
9
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
6.800.000 ₫
10
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Taiwan /
7.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): 25 Kg / Xuất xứ: Taiwan /
7.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: China /
7.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): 0.1 / Trọng lượng (kg): 25 Kg / Xuất xứ: China /
7.100.000 ₫
14
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Vietnam /
7.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): 0.1 / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 35 Kg / Xuất xứ: Vietnam /
8.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: - /
8.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: - /
9.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): 10 / Công suất nhiệt (Megajoules): 100 - 150 / Tốc độ quay (vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): 175 / Xuất xứ: China /
9.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: EAST / Công suất (kw): 9 / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): 25 Kg / Xuất xứ: China /
10.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: China /
11.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): 9.9 / Công suất nhiệt (Megajoules): 32.5 / Tốc độ quay (vòng/phút): 25 / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: China /
12.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: China /
12.400.000 ₫
23
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): 100 - 150 / Tốc độ quay (vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: - /
19.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: China /
19.200.000 ₫
25
Hãng sản xuất: CHAO BAO / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: CHAO BAO / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: CHAO BAO / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): 23 Kg / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: BẢO HƯNG / Công suất (kw): 10 / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): 35 Kg / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: BẢO HƯNG / Công suất (kw): 10 / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): 36 Kg / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
30
Hãng sản xuất: - / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
31
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): 9.9 / Công suất nhiệt (Megajoules): 32.5 / Tốc độ quay (vòng/phút): 20 / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
32
Hãng sản xuất: DONNER / Công suất (kw): - / Công suất nhiệt (Megajoules): - / Tốc độ quay (vòng/phút): - / Trọng lượng (kg): - / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng