• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.182.680
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
2886 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ZENIT / Công suất (Kw): 4.59 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Italy /
14.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Zenit / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 13 / Cột áp (m): 11.6 / Trọng lượng (kg): 8.4 / Xuất xứ: Ý /
6.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Zenit / Công suất (Kw): 0.75 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 22.5 / Cột áp (m): 7.6 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: Ý /
7.800.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Zenit / Công suất (Kw): 0.37 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 17.5 / Cột áp (m): 0.7 / Trọng lượng (kg): 6.3 / Xuất xứ: Ý /
9.800.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Zenit / Công suất (Kw): 0.25 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 13 / Cột áp (m): 2.6 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Ý /
4.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: WILO / Công suất (Kw): 0 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
7.100.000 ₫
7
Hãng sản xuất: WILO / Công suất (Kw): 0 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Korea /
4.350.000 ₫
8
Hãng sản xuất: WILO / Công suất (Kw): 0 / Công suất hút (m³/phút): 9 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Korea /
4.700.000 ₫
9
Hãng sản xuất: WILO / Công suất (Kw): 5 / Công suất hút (m³/phút): 1 / Trọng lượng (kg): 85 / Xuất xứ: Korea /
25.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 11 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
46.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 3.7 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
22.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 5.5 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
24.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 11 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
43.000.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 30 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 2900 / Công suất hút (m³/h): 138 / Cột áp (m): 80 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
248.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Tsurumi / Công suất (Kw): 11 / Công suất hút (m³/phút): 2 / Trọng lượng (kg): 135 / Xuất xứ: Japan /
72.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Tsurumi / Công suất (Kw): 3 / Công suất hút (m³/phút): 1 / Trọng lượng (kg): 56 / Xuất xứ: Japan /
20.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Tsurumi / Công suất (Kw): 5 / Công suất hút (m³/phút): 1 / Trọng lượng (kg): 71 / Xuất xứ: Japan /
26.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Tsurumi / Công suất (Kw): 2 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: Japan /
14.700.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Tsurumi / Công suất (Kw): 1 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
20.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Tsurumi / Công suất (Kw): 3 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
23.700.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Tsurumi / Công suất (Kw): 2 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 34 / Xuất xứ: Japan /
13.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Tsurumi / Công suất (Kw): 1 / Công suất hút (m³/phút): 4 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Japan /
8.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 3 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 0 / Công suất hút (m³/h): 0.5 / Cột áp (m): 12 / Trọng lượng (kg): 37.5 / Xuất xứ: Japan /
41.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 0.8 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
7.700.000 ₫
25
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 5.5 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
49.900.000 ₫
26
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 2 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
17.900.000 ₫
27
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 3.7 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
33.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 3.7 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
15.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 2.2 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
8.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 1.5 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
30.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 22 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
193.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 22 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
150.000.000 ₫
33
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 18.5 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
60.700.000 ₫
34
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 15 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
45.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 11 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
40.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Tsurumi / Công suất (Kw): 4 / Công suất hút (m³/phút): 2 / Trọng lượng (kg): 105 / Xuất xứ: Japan /
41.500.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Tsurumi / Công suất (Kw): 9 / Công suất hút (m³/phút): 3 / Trọng lượng (kg): 170 / Xuất xứ: Japan /
41.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 22 / Công suất hút (m³/phút): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
150.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 0 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 26.4 / Công suất hút (m³/h): 12 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
7.800.000 ₫
40
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 7.5 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 222 / Công suất hút (m³/h): 18 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
33.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 22 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 270 / Công suất hút (m³/h): 35 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
22.400.000 ₫
42
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 15 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 270 / Công suất hút (m³/h): 28 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
142.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 11 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 276 / Công suất hút (m³/h): 23.5 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
7.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: TSURUMI / Công suất (Kw): 3.7 / Tốc độ vòng quay (v/phút): 120 / Công suất hút (m³/h): 16.39 / Cột áp (m): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
21.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Tsurumi / Công suất (Kw): 7.5 / Công suất hút (m³/phút): 2.1 / Trọng lượng (kg): 40 / Xuất xứ: Japan /
33.000.000 ₫
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>