• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.070.823
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
25 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 9/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Sợi thép bện chịu lực/
8.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
10.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 9/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
10.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 8 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
10.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 9/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Sợi thép bện chịu lực/
11.000 ₫
6
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 9/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
14.600 ₫
7
Hãng sản xuất: Telemax / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 48 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: PVC/
15.000 ₫
8
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 4 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
31.000 ₫
9
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 8 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, -/
33.000 ₫
10
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 8 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
35.000 ₫
11
Hãng sản xuất: TFP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, -/
37.000 ₫
12
Hãng sản xuất: ADC KRONE / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 9/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: -
180.000 ₫
13
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: COUPLERS & ADAPTERS / Số sợi quang: 12 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
750.000 ₫
14
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: -/
1.950.000 ₫
15
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 4 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: -/
2.150.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Telecom / Loại sợi quang: - / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, Sợi thép bện chịu lực/
9.800.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 9/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Sợi thép bện chịu lực/
17.800.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Việt Nam / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: 1 km / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, -/
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: AMP / Loại sợi quang: Multimode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 50/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: 9/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Sợi thép bện chịu lực/
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: - / Số sợi quang: 4 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: -
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: - / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 0 / Đường kính dây cáp: - / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp/
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: TFP / Loại sợi quang: singlemode / Số sợi quang: 8 / Đường kính dây cáp: 9/125µm / Khoảng cách truyền tối đa: - / Vỏ, lớp bảo vệ: Nhựa tổng hợp, -/
Liên hệ gian hàng