• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 2.952.967
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
51 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 1800 / Trọng lượng máy (kg): 40 /
19.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: DƯỢC SĨ GIÀ / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 2000 / Trọng lượng máy (kg): 35 /
22.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 2000 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 50 /
22.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 1800 / Trọng lượng máy (kg): 50 /
23.500.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
23.500.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 1800 / Trọng lượng máy (kg): 55 /
23.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Trọng lượng máy (kg): 65 /
25.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 800 / Trọng lượng máy (kg): 65 /
26.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 1800 / Trọng lượng máy (kg): 55 /
27.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 2000 / Trọng lượng máy (kg): 60 /
28.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2200 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 2200 / Dung lượng nồi sắc (ml): 25000 / Số lượng sắc (thang/lần): 25 / Trọng lượng máy (kg): 55 /
29.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: SAMYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 1800 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 8 / Trọng lượng máy (kg): 62 /
29.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Trọng lượng máy (kg): 70 /
33.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 600 / Trọng lượng máy (kg): 65 /
34.500.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 3600 / Trọng lượng máy (kg): 100 /
37.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 3600 / Trọng lượng máy (kg): 100 /
38.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 40 /
39.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: SAMYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 3000 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 3000 / Dung lượng nồi sắc (ml): 40000 / Số lượng sắc (thang/lần): 35 / Trọng lượng máy (kg): 73 /
41.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: ĐÔNG HOA VIÊN / Công suất đóng gói (gói/phút): 8 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2000 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 2900 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 8 / Trọng lượng máy (kg): 65 /
41.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 5400 / Trọng lượng máy (kg): 150 /
43.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
45.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 500 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 200 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 200 / Tổng công suất (W): 2000 / Dung lượng nồi sắc (ml): 500 / Số lượng sắc (thang/lần): 5 / Trọng lượng máy (kg): 60 /
46.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 5400 / Trọng lượng máy (kg): 150 /
52.000.000 ₫
24
Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
56.000.000 ₫
25
Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
58.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 3600 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 2000 / Số lượng sắc (thang/lần): 16 / Trọng lượng máy (kg): 125 /
58.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: SAMYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 5400 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 6300 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 24 / Trọng lượng máy (kg): 136 /
62.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: ĐÔNG HOA VIÊN / Công suất đóng gói (gói/phút): 8 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2000 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 4900 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 16 / Trọng lượng máy (kg): 118 /
63.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 5 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 1800 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 4400 / Dung lượng nồi sắc (ml): 1500 / Số lượng sắc (thang/lần): 5 / Trọng lượng máy (kg): 159 /
80.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: ĐÔNG HOA VIÊN / Công suất đóng gói (gói/phút): 8 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2000 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 6900 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 8 / Trọng lượng máy (kg): 168 /
94.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 70 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 1400 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 4200 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1332 /
98.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: ĐÔNG HOA VIÊN / Công suất đóng gói (gói/phút): 8 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2000 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 6300 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 24 / Trọng lượng máy (kg): 150 /
99.200.000 ₫
33
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 0 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 2600 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 70 /
101.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 1800 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 1800 / Dung lượng nồi sắc (ml): 15000 / Số lượng sắc (thang/lần): 7 / Trọng lượng máy (kg): 39 /
Liên hệ gian hàng
35
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 250 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 4600 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 5400 / Dung lượng nồi sắc (ml): 39000 / Số lượng sắc (thang/lần): 3 / Trọng lượng máy (kg): 136 /
Liên hệ gian hàng
36
Hãng sản xuất: Shandong / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 250 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 6800 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 170 /
Liên hệ gian hàng
37
Hãng sản xuất: Tower / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2400 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Dung lượng nồi sắc (ml): 50000 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 70 /
Liên hệ gian hàng
38
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 15 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 200 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 1800 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 8 / Trọng lượng máy (kg): 52 /
Liên hệ gian hàng
39
Hãng sản xuất: Yongli / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 3600 / Trọng lượng máy (kg): 100 /
Liên hệ gian hàng
40
Hãng sản xuất: Đông Hoa Viên / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Trọng lượng máy (kg): 205 /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Kansai / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Tổng công suất (W): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 1800 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 6300 / Dung lượng nồi sắc (ml): 2000 / Số lượng sắc (thang/lần): 24 / Trọng lượng máy (kg): 136 /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: SANYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 2200 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 3100 / Dung lượng nồi sắc (ml): 25000 / Số lượng sắc (thang/lần): 25 / Trọng lượng máy (kg): 55 /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: SAMYAN / Công suất đóng gói (gói/phút): 7 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 50 / Điện áp (V): 220 / Công suất nồi sắc (W): 3600 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 800 / Tổng công suất (W): 4500 / Dung lượng nồi sắc (ml): 20000 / Số lượng sắc (thang/lần): 16 / Trọng lượng máy (kg): 125 /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: - / Công suất đóng gói (gói/phút): 0 / Dung lượng bao gói lớn nhất (ml): 0 / Điện áp (V): 0 / Công suất nồi sắc (W): 0 / Công suất gia nhiệt đóng gói (W): 0 / Tổng công suất (W): 3900 / Dung lượng nồi sắc (ml): 0 / Số lượng sắc (thang/lần): 0 / Trọng lượng máy (kg): 130 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  >