• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 2.953.033
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
42 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm, 11 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
750.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
750.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
790.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm, 38mm/ Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
800.000 ₫
5
Loại: - / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
840.000 ₫
6
Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.8 /
845.000 ₫
7
Loại: In bằng tay Kích thước chữ in: 25 x 30mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
847.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 5 /
850.000 ₫
9
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm, 11 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
850.000 ₫
10
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, / Kích thước chữ in: 11 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Duoqi / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 38mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 8 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 5 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
850.000 ₫
12
Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
850.000 ₫
13
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, / Kích thước chữ in: 25 x 30mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
850.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
900.000 ₫
15
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
1.000.000 ₫
17
Loại: In bằng tay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
1.100.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Dingye / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 2.6 /
1.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Dingye / Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 3 /
1.300.000 ₫
20
Loại: In bằng tay / Độ rộng cuộn in: 25mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 2.5 /
1.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10.5 /
2.800.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Kunba / Loại: Bán tự động / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, 25mm/ Kích thước chữ in: 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 23 /
2.800.000 ₫
23
Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
2.900.000 ₫
24
Loại: In tự động / Độ rộng cuộn in: 35mm, / Kích thước chữ in: 4 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 6 /
2.900.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 2000 / Trọng lượng (kg): 9.5 /
2.900.000 ₫
26
Loại: In mâm xoay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 15 /
3.100.000 ₫
27
Loại: Bán tự động / Độ rộng cuộn in: 25mm Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 17 /
3.150.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Duoqi / Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 15 /
3.500.000 ₫
29
Loại: - / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 10 /
3.500.000 ₫
30
Loại: In mâm xoay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 300 / Trọng lượng (kg): 18 /
3.500.000 ₫
31
Loại: - / Độ rộng cuộn in: 30mm/ Kích thước chữ in: 4 x 35mm, 25 x 30mm/ Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 15 /
3.500.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In mâm xoay / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 20 /
3.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 15 /
3.500.000 ₫
34
Loại: - / Độ rộng cuộn in: 35mm, / Kích thước chữ in: 4 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 23 /
3.500.000 ₫
35
Loại: - / Độ rộng cuộn in: 35mm, / Kích thước chữ in: 11 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 10 /
3.600.000 ₫
36
Loại: Bán tự động / Độ rộng cuộn in: 35mm, 30mm, Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 5 /
4.000.000 ₫
37
Loại: Bán tự động / Độ rộng cuộn in: 35mm, / Kích thước chữ in: 4 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 200 / Trọng lượng (kg): 9 /
5.890.000 ₫
38
Loại: Bán tự động Kích thước chữ in: 4 x 35mm, / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 9.5 /
6.800.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
40
Loại: Bán tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 5 / Trọng lượng (kg): 450 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: In tự động / Nhiệt độ làm việc lớn nhất (độ): 0 / Trọng lượng (kg): 32 /
Liên hệ gian hàng