• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 2.963.181
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
64 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: EUROHOME / Công suất (W/h) : 9 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: China /
640.000 ₫
2
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: China /
699.999 ₫
3
Hãng sản xuất: MYOTA / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
700.000 ₫
4
Hãng sản xuất: MYOTA / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: China /
749.000 ₫
5
Hãng sản xuất: KOMASU / Công suất (W/h) : 9 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 1 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: China /
780.000 ₫
6
Hãng sản xuất: KOMASU / Công suất (W/h) : 12 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: R22/1.5Kg / Trọng lượng (kg) : 2.29 / Xuất xứ: Vietnam /
790.000 ₫
7
Hãng sản xuất: FACARE / Công suất (W/h) : 7 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 1 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 2.4 / Xuất xứ: - /
850.000 ₫
8
Hãng sản xuất: CAPLE / Công suất (W/h) : 15 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 4 / Xuất xứ: United Kingdom /
1.100.000 ₫
9
Hãng sản xuất: CAPLE / Công suất (W/h) : 15 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 4 / Xuất xứ: United Kingdom /
1.100.000 ₫
10
Hãng sản xuất: KAHCHAN / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 2.5 / Xuất xứ: - /
6.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 240 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 12 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
9.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 385 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 20 / Chất làm lạnh: R140 / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
11.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 240 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 12 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 0 / Xuất xứ: - /
12.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: ELIP / Công suất (W/h) : 2600 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 143 / Xuất xứ: Vietnam /
24.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 800 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 10 / Xuất xứ: China /
26.000.000 ₫
16
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 520 / Xuất xứ: - /
29.000.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 18 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 70 / Xuất xứ: - /
29.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 1600 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 22 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 150 / Xuất xứ: China /
29.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 120 / Xuất xứ: China /
29.600.000 ₫
20
Hãng sản xuất: JINGLING / Công suất (W/h) : 3 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 38 / Chất làm lạnh: R404a / Trọng lượng (kg) : 138 / Xuất xứ: China /
30.000.000 ₫
21
Hãng sản xuất: JINGLING / Công suất (W/h) : 2 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 20 / Chất làm lạnh: R22/1.5Kg / Trọng lượng (kg) : 160 / Xuất xứ: - /
30.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: JINGLING / Công suất (W/h) : 1700 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Chất làm lạnh: R410a / Trọng lượng (kg) : 143 / Xuất xứ: China /
30.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 18 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 119 / Xuất xứ: - /
33.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 18 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 119 / Xuất xứ: - /
33.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 2000 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 20 / Chất làm lạnh: R22 / R404a / Trọng lượng (kg) : 150 / Xuất xứ: China /
34.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 18 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 119 / Xuất xứ: - /
35.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 560 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 18 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 71 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
36.000.000 ₫
28
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 18 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 650 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 90 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
36.500.000 ₫
29
Hãng sản xuất: JINGLING / Công suất (W/h) : 2200 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 143 / Xuất xứ: China /
36.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 135 / Xuất xứ: China /
37.400.000 ₫
31
Hãng sản xuất: KINGSUN / Công suất (W/h) : 1700 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 135 / Xuất xứ: - /
38.500.000 ₫
32
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 135 / Xuất xứ: - /
38.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: KINGSUN / Công suất (W/h) : 2600 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 158 / Xuất xứ: - /
38.900.000 ₫
34
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 2 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Chất làm lạnh: R22/1.5Kg / Trọng lượng (kg) : 175 / Xuất xứ: China /
39.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 2600 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 20 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 138 / Xuất xứ: - /
39.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: AN PHÚ TÂN / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 145 / Xuất xứ: China /
39.300.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Tân Sao Bắc Á / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 38 / Chất làm lạnh: R22 / R404a / Trọng lượng (kg) : 138 / Xuất xứ: Vietnam /
40.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: - / Công suất (W/h) : 0 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: - / Trọng lượng (kg) : 80 / Xuất xứ: - /
40.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: ELIP / Công suất (W/h) : 1700 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: R404a / Trọng lượng (kg) : 178 / Xuất xứ: - /
41.500.000 ₫
40
Hãng sản xuất: ELIP / Công suất (W/h) : 32 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 0 / Chất làm lạnh: R22 / R404a / Trọng lượng (kg) : 154 / Xuất xứ: - /
42.500.000 ₫
41
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 2200 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 18 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 110 / Xuất xứ: China /
43.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: KINGSUN / Công suất (W/h) : 1700 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 28 / Chất làm lạnh: R22/1.5Kg / Trọng lượng (kg) : 145 / Xuất xứ: - /
43.000.000 ₫
43
Hãng sản xuất: DONPER / Công suất (W/h) : 2300 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 18 / Chất làm lạnh: R22 / R404a / Trọng lượng (kg) : 130 / Xuất xứ: China /
45.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: FROZEN / Công suất (W/h) : 2000 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 25 / Chất làm lạnh: R22 / Trọng lượng (kg) : 135 / Xuất xứ: Đang chờ cập nhật /
45.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: JINGLING / Công suất (W/h) : 1 / Năng lượng sản xuất (L/h) : 22 / Chất làm lạnh: R22/1.5Kg / Trọng lượng (kg) : 200 / Xuất xứ: - /
45.000.000 ₫
Trang:  1  2  >