• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.059.421
Gian hàng đảm bảo
(GH tạm đang chờ duyệt)
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
117 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
400.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
700.000 ₫
3
Hãng sản xuất: SHINIL / Xuất xứ: Korea / Công suất(W): 1000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
950.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 50 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
1.200.000 ₫
5
Xuất xứ: Nhật Bản / Công suất(W): 1 / Đường kính ống(mm): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
1.250.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
1.450.000 ₫
7
Hãng sản xuất: NTP / Xuất xứ: Taiwan / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 4 / Đường kính ống(mm): 20 / Cột áp(m): 26 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
1.750.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất(W): 735 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 42 / Cột áp(m): 20 / Lưu lượng(m3/h): 6 /
1.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 49 / Cột áp(m): 25 / Lưu lượng(m3/h): 10 /
1.980.000 ₫
10
Hãng sản xuất: CS / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 750 / Hút sâu(m): 9 / Đường kính ống(mm): 25 / Cột áp(m): 43 / Lưu lượng(m3/h): 50 /
2.200.000 ₫
11
Hãng sản xuất: CS / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 750 / Hút sâu(m): 9 / Đường kính ống(mm): 25 / Cột áp(m): 47 / Lưu lượng(m3/h): 60 /
2.350.000 ₫
12
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 7500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 48 / Lưu lượng(m3/h): 40 /
2.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Tân Hoàn Cầu / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất(W): 1470 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 60 / Cột áp(m): 30 / Lưu lượng(m3/h): 15 /
2.590.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Bentas / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 42 / Cột áp(m): 37 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
3.300.000 ₫
15
Hãng sản xuất: LEOPONO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 44 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
3.900.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 90 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
4.200.000 ₫
17
Hãng sản xuất: THC / Xuất xứ: Vietnam / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 10 / Đường kính ống(mm): 60 / Cột áp(m): 35 / Lưu lượng(m3/h): 20 /
5.350.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Awashi / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 3500 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 50 / Cột áp(m): 28 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
5.600.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Pedrollo / Xuất xứ: Ý / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 7 / Đường kính ống(mm): 49 / Cột áp(m): 20 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
5.820.000 ₫
20
Hãng sản xuất: RATO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 50 / Cột áp(m): 50 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
6.300.000 ₫
21
Hãng sản xuất: LEOPONO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 40 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
7.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: KATO / Xuất xứ: Thailand / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 50 / Cột áp(m): 75 / Lưu lượng(m3/h): 24 /
7.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Công suất(W): 5 / Hút sâu(m): 8 / Đường kính ống(mm): 50 / Cột áp(m): 28 / Lưu lượng(m3/h): 30 /
7.800.000 ₫
24
Hãng sản xuất: LEOPONO / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 41 / Lưu lượng(m3/h): 8 /
7.800.000 ₫
25
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 98 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
8.198.000 ₫
26
Hãng sản xuất: PENTAX / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 10 / Đường kính ống(mm): 32 / Cột áp(m): 76 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
8.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 26 / Lưu lượng(m3/h): 35 /
8.200.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Leopono / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 37 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
8.400.000 ₫
29
Hãng sản xuất: EBARA / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 370 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 260 / Lưu lượng(m3/h): 21 /
8.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 116 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
8.701.000 ₫
31
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 134 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
9.098.000 ₫
32
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 4000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 124 / Lưu lượng(m3/h): 12 /
9.238.000 ₫
33
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 152 / Lưu lượng(m3/h): 8 /
9.500.000 ₫
34
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 161 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
9.656.000 ₫
35
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 28 / Lưu lượng(m3/h): 18 /
9.992.000 ₫
36
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1100 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
10.400.000 ₫
37
Hãng sản xuất: Maruyama / Xuất xứ: Nhật Bản / Công suất(W): 0 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
11.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1470 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
11.200.000 ₫
39
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: - / Công suất(W): 1500 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 80 / Cột áp(m): 10 / Lưu lượng(m3/h): 24 /
11.700.000 ₫
40
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 54 / Lưu lượng(m3/h): 100 /
12.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: PENTAX / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 3000 / Hút sâu(m): 7 / Đường kính ống(mm): 42 / Cột áp(m): 103 / Lưu lượng(m3/h): 8 /
12.200.000 ₫
42
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 121 / Lưu lượng(m3/h): 3 /
12.300.000 ₫
43
Hãng sản xuất: NANFANG / Xuất xứ: China / Công suất(W): 2200 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 161 / Lưu lượng(m3/h): 4 /
12.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: Pantax / Xuất xứ: Ý / Công suất(W): 2 / Đường kính ống(mm): 1 / Lưu lượng(m3/h): 8 /
13.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: SEALAND / Xuất xứ: Italy / Công suất(W): 1850 / Hút sâu(m): 0 / Đường kính ống(mm): 0 / Cột áp(m): 0 / Lưu lượng(m3/h): 0 /
13.850.000 ₫
Trang:  1  2  3  >