• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.025.843
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
75 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: PROSKIT / Nhiệt độ đo max(Độ): -10 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
370.000 ₫
2
Xuất xứ: Trung Quốc / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 /
579.000 ₫
3
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: WELLINK / Nhiệt độ đo max(Độ): 70 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
692.000 ₫
4
Xuất xứ: Extech / Hãng sản xuất: - / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
850.000 ₫
5
Xuất xứ: Romania / Hãng sản xuất: Hanna / Nhiệt độ đo max(Độ): 150 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 160 /
1.200.000 ₫
6
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Nhiệt độ đo max(Độ): 450 / Độ chính xác (%): 1 / Đầu đo dài (mm): 0 /
1.800.000 ₫
7
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: LuTron / Nhiệt độ đo max(Độ): 50 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
1.815.000 ₫
8
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Extech / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 /
1.979.000 ₫
9
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: SMARSENSOR / Nhiệt độ đo max(Độ): 650 / Độ chính xác (%): 15 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.200.000 ₫
10
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: LuTron / Nhiệt độ đo max(Độ): 50 / Độ chính xác (%): 1 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.300.000 ₫
11
Xuất xứ: Armenia / Hãng sản xuất: Extech / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.300.000 ₫
12
Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Shinwa / Nhiệt độ đo max(Độ): 500 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.400.000 ₫
13
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: TENMARS / Nhiệt độ đo max(Độ): 60 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.420.000 ₫
14
Xuất xứ: Extech / Hãng sản xuất: - / Nhiệt độ đo max(Độ): 42 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.500.000 ₫
15
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Sentry / Nhiệt độ đo max(Độ): 500 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.800.000 ₫
16
Xuất xứ: United States / Hãng sản xuất: Cen-tech / Nhiệt độ đo max(Độ): 520 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
2.850.000 ₫
17
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: LuTron / Nhiệt độ đo max(Độ): 230 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
3.289.000 ₫
18
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Extech / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 /
3.339.000 ₫
19
Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Hioki / Nhiệt độ đo max(Độ): 1300 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
3.639.000 ₫
20
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: Hanna / Nhiệt độ đo max(Độ): 1350 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
3.800.000 ₫
21
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: Hioki / Nhiệt độ đo max(Độ): 1300 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
3.879.000 ₫
22
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Center / Nhiệt độ đo max(Độ): 60 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
4.150.000 ₫
23
Xuất xứ: Đài Loan / Hãng sản xuất: Extech / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 /
4.179.000 ₫
24
Xuất xứ: Japan / Hãng sản xuất: Hioki / Nhiệt độ đo max(Độ): 1300 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
4.439.000 ₫
25
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: LuTron / Nhiệt độ đo max(Độ): 1000 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
4.466.000 ₫
26
Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Fluke / Nhiệt độ đo max(Độ): 275 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
4.500.000 ₫
27
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Flus / Nhiệt độ đo max(Độ): 1650 / Độ chính xác (%): 1 / Đầu đo dài (mm): 0 /
4.600.000 ₫
28
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Hioki / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 /
4.849.000 ₫
29
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Sentry / Nhiệt độ đo max(Độ): 1500 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
5.000.000 ₫
30
Nhiệt độ đo max(Độ): 0 /
5.239.000 ₫
31
Nhiệt độ đo max(Độ): 0 /
5.379.000 ₫
32
Nhiệt độ đo max(Độ): 0 /
5.439.000 ₫
33
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: LuTron / Nhiệt độ đo max(Độ): 900 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
5.450.000 ₫
34
Xuất xứ: Armenia / Hãng sản xuất: Extech / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
6.300.000 ₫
35
Xuất xứ: Germany / Hãng sản xuất: GEO-FENNEl / Nhiệt độ đo max(Độ): 1000 / Độ chính xác (%): 2 / Đầu đo dài (mm): 0 /
7.100.000 ₫
36
Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: Extech / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 /
7.539.000 ₫
37
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: LuTron / Nhiệt độ đo max(Độ): 305 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
7.680.000 ₫
38
Xuất xứ: Germany / Hãng sản xuất: Ebro / Nhiệt độ đo max(Độ): 300 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
8.000.000 ₫
39
Xuất xứ: Sweden / Hãng sản xuất: SKF / Nhiệt độ đo max(Độ): 100 / Độ chính xác (%): 1 / Đầu đo dài (mm): 500 /
9.300.000 ₫
40
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: TIME / Nhiệt độ đo max(Độ): 700 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
10.000.000 ₫
41
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Fluke / Nhiệt độ đo max(Độ): 1300 / Độ chính xác (%): 5 / Đầu đo dài (mm): 0 /
10.500.000 ₫
42
Xuất xứ: United States / Hãng sản xuất: Extech / Nhiệt độ đo max(Độ): 0 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
11.679.000 ₫
43
Xuất xứ: Germany / Hãng sản xuất: Ebro / Nhiệt độ đo max(Độ): 500 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
12.000.000 ₫
44
Xuất xứ: Mỹ / Hãng sản xuất: Fluke / Nhiệt độ đo max(Độ): 800 / Độ chính xác (%): 1 / Đầu đo dài (mm): 50 /
15.723.000 ₫
45
Xuất xứ: Đang cập nhật / Hãng sản xuất: Testo / Nhiệt độ đo max(Độ): 950 / Độ chính xác (%): 0 / Đầu đo dài (mm): 0 /
18.400.000 ₫
Trang:  1  2  >