• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 3.054.294
Gian hàng đảm bảo
(GH tạm đang chờ duyệt)
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
89 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: TOPCON / 2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
2.200.000 ₫
2
Hãng sản xuất: GPI / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.59 / Xuất xứ: Đài Loan /
17.000.000 ₫
3
Hãng sản xuất: GPI / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.59 / Xuất xứ: Đài Loan /
17.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: LEICA / - / Độ phóng đại ống kính: 24x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 2.5 / Xuất xứ: Turkey /
17.000.000 ₫
5
Hãng sản xuất: LEICA / - / Độ phóng đại ống kính: 24x / Trọng lượng máy có pin (kg): 2.5 / Xuất xứ: - /
28.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Topcon / 1"/5" / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
47.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: SOUTH / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.4 / Xuất xứ: China /
48.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Topcon / 1"/5" / Độ phóng đại ống kính: 32x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
51.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: TOPCON / 2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
58.700.000 ₫
10
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.9 / Xuất xứ: Japan /
61.500.000 ₫
11
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
62.000.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Topcon / 1"/5" / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
64.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Topcon / 0.5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4 / Xuất xứ: Nhật Bản /
64.300.000 ₫
14
Hãng sản xuất: TOPCON / 5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
67.000.000 ₫
15
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
67.500.000 ₫
16
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
68.500.000 ₫
17
Hãng sản xuất: TOPCON / 6 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
72.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: SOKKIA / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: China /
73.000.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Topcon / 3 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
75.600.000 ₫
20
Hãng sản xuất: TOPCON / 9 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
76.500.000 ₫
21
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
77.000.000 ₫
22
Hãng sản xuất: TOPCON / 6 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
78.500.000 ₫
23
Hãng sản xuất: TOPCON / 1"/5" / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.8 / Xuất xứ: Japan /
80.500.000 ₫
24
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
81.500.000 ₫
25
Hãng sản xuất: TOPCON / 2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.3 / Xuất xứ: Japan /
81.500.000 ₫
26
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: - /
83.500.000 ₫
27
Hãng sản xuất: Topcon / 0.1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
86.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: SOKKIA / - / Độ phóng đại ống kính: - / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: China /
95.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: NIKON / - / Độ phóng đại ống kính: 33x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.5 / Xuất xứ: - /
95.500.000 ₫
30
Hãng sản xuất: TOPCON / 6 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
97.500.000 ₫
31
Hãng sản xuất: Leica / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 5.4 / Xuất xứ: Đài Loan /
98.790.000 ₫
32
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: - /
99.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: TOPCON / 5 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
100.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: NIKON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Japan /
100.100.000 ₫
35
Hãng sản xuất: TOPCON / 9 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
101.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: TOPCON / 1 / Độ phóng đại ống kính: 34x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
106.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: GEOMAX / 1 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Switzerland /
107.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: Topcon / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
110.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
112.000.000 ₫
40
Hãng sản xuất: TOPCON / - / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
122.000.000 ₫
41
Hãng sản xuất: Nikon / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
125.000.000 ₫
42
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
126.500.000 ₫
43
Hãng sản xuất: TOPCON / 3 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 4.9 / Xuất xứ: Japan /
128.500.000 ₫
44
Hãng sản xuất: TOPCON / 0.2 / Độ phóng đại ống kính: 30x / Trọng lượng máy có pin (kg): 8.3 / Xuất xứ: - /
129.000.000 ₫
45
Hãng sản xuất: Nikon / Độ phóng đại ống kính: 30x / Tự động điều quang / Trọng lượng máy có pin (kg): 3.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
129.000.000 ₫
Trang:  1  2  >