• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 2.957.619
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
195 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: ASAKI / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 150 / Khả năng mài: Mài tròn ngoài, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
1.000.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Crown / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Khả năng mài: Mài phẳng, Mài góc, Mài tròn ngoài, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 2950 / Trọng lượng(kg): 0 /
1.100.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Bench Grinder / Loại máy mài: - / Công suất (W): 0 Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
1.100.000 ₫
4
Hãng sản xuất: ASAKI / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 120 / Khả năng mài: Mài tròn ngoài, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
1.100.000 ₫
5
Hãng sản xuất: ASAKI / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 200 / Khả năng mài: Mài phẳng, Mài tròn ngoài, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
1.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: ASAKI / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 250 / Khả năng mài: Mài tròn ngoài, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
1.300.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Asaki / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 250 / Khả năng mài: -/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 300 / Trọng lượng(kg): 43 /
1.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Crown / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Khả năng mài: Mài phẳng, Mài góc, Mài tròn ngoài, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 2950 / Trọng lượng(kg): 0 /
1.400.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Asaki / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 350 / Khả năng mài: -/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 300 / Trọng lượng(kg): 55 /
1.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: ASAKI / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 350 / Khả năng mài: Mài phẳng, Mài tròn ngoài, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
2.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 120 / Khả năng mài: Mài phẳng/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 10000 / Trọng lượng(kg): 0 /
2.200.000 ₫
12
Hãng sản xuất: ASAKI / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 520 / Khả năng mài: Mài phẳng, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
2.300.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 350 Tốc độ quay trục chính (v/p): 3 / Trọng lượng(kg): 10 /
2.500.000 ₫
14
Hãng sản xuất: ASAKI / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 0 / Khả năng mài: -/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
2.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Asaki / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 750 / Khả năng mài: -/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 300 / Trọng lượng(kg): 55 /
3.300.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy mài: Máy mài phẳng / Khả năng mài: Mài phẳng, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 2800 / Trọng lượng(kg): 16 /
3.300.000 ₫
17
Hãng sản xuất: ASAKI / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 750 Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
3.500.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 600 Tốc độ quay trục chính (v/p): 2 / Trọng lượng(kg): 15 /
3.900.000 ₫
19
Hãng sản xuất: ASAKI / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 900 / Khả năng mài: -, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
4.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Asaki / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 750 / Khả năng mài: -/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 3000 / Trọng lượng(kg): 45 /
4.800.000 ₫
21
Hãng sản xuất: ASAKI / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 750 / Khả năng mài: Mài phẳng/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
5.200.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Shine T / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 300 / Khả năng mài: Mài tròn ngoài/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 2850 / Trọng lượng(kg): 19 /
6.900.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Shine T / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 300 / Khả năng mài: Mài tròn ngoài/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 2850 / Trọng lượng(kg): 19 /
7.000.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Asaki / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 1500 / Khả năng mài: -/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 3000 / Trọng lượng(kg): 90 /
9.700.000 ₫
25
Hãng sản xuất: - / Loại máy mài: Máy mài hai đá Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
11.000.000 ₫
26
Hãng sản xuất: - / Loại máy mài: Máy mài hai đá Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
11.200.000 ₫
27
Hãng sản xuất: - / Loại máy mài: Máy mài hai đá Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
11.500.000 ₫
28
Hãng sản xuất: Bosch / Loại máy mài: Máy mài hai đá Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
12.000.000 ₫
29
Hãng sản xuất: Shine T / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 750 / Khả năng mài: Mài tròn ngoài/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 2850 / Trọng lượng(kg): 47 /
12.000.000 ₫
30
Hãng sản xuất: Shine T / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 750 / Khả năng mài: -/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 2850 / Trọng lượng(kg): 47 /
12.000.000 ₫
31
Hãng sản xuất: SMAC / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Khả năng mài: -, Mài phẳng, Mài góc, Mài tròn ngoài, Mài vô tâm, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 1440 / Trọng lượng(kg): 140 /
14.000.000 ₫
32
Hãng sản xuất: Shine T / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Công suất (W): 1500 / Khả năng mài: -/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 1420 / Trọng lượng(kg): 90 /
18.500.000 ₫
33
Hãng sản xuất: Trans-Potent / Loại máy mài: Máy mài hướng trục / Công suất (W): 0 Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
65.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: Công ty Trần Đà / Loại máy mài: Máy cốt máy xe hơi / Khả năng mài: Mài tròn ngoài, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 800 / Trọng lượng(kg): 3200 /
210.000.000 ₫
35
Hãng sản xuất: Okamoto / Loại máy mài: Máy mài phẳng / Công suất (W): 0 / Khả năng mài: Mài phẳng/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 1800 / Trọng lượng(kg): 0 /
290.000.000 ₫
36
Hãng sản xuất: Kent / Loại máy mài: Máy mài phẳng / Công suất (W): 375 / Khả năng mài: Mài phẳng/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 1740 / Trọng lượng(kg): 1750 /
780.000.000 ₫
37
Hãng sản xuất: KENT / Loại máy mài: Máy mài phẳng / Công suất (W): 0 / Khả năng mài: Mài phẳng/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 1740 / Trọng lượng(kg): 2800 /
850.000.000 ₫
38
Hãng sản xuất: fullmark / Loại máy mài: - / Công suất (W): 0 / Khả năng mài: -/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 2100 / Trọng lượng(kg): 0 /
900.000.000 ₫
39
Hãng sản xuất: KENT / Loại máy mài: - / Công suất (W): 5600 / Khả năng mài: Mài phẳng/ Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 0 /
1.399.999.999 ₫
40
Hãng sản xuất: METABO / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Khả năng mài: -, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 2950 / Trọng lượng(kg): 13 /
Liên hệ gian hàng
41
Hãng sản xuất: METABO / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Khả năng mài: -, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 2950 / Trọng lượng(kg): 13 /
Liên hệ gian hàng
42
Hãng sản xuất: METABO / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Khả năng mài: -, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 2950 / Trọng lượng(kg): 8 /
Liên hệ gian hàng
43
Hãng sản xuất: METABO / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Khả năng mài: -, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 2950 / Trọng lượng(kg): 6 /
Liên hệ gian hàng
44
Hãng sản xuất: METABO / Loại máy mài: Máy mài hai đá / Khả năng mài: -, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 2840 / Trọng lượng(kg): 15 /
Liên hệ gian hàng
45
Hãng sản xuất: - / Loại máy mài: Máy mài phẳng / Khả năng mài: Mài phẳng, / Tốc độ quay trục chính (v/p): 0 / Trọng lượng(kg): 1170 /
Liên hệ gian hàng
Trang:  1  2  3  4  5  >