• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 2.963.152
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
47 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: TOPEX / Digital zoom: 2X / Power zoom: 1X / Chức năng số: Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: Korea /
8.598.000 ₫
2
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: - / Power zoom: - / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
8.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: EPSON / Digital zoom: 4x / Power zoom: - / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
9.100.000 ₫
4
Hãng sản xuất: V-PLUS / Digital zoom: - / Power zoom: - / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: - /
9.468.000 ₫
5
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: 16x / Power zoom: - / Chức năng số: -, Dừng hình, Xoay hình ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: China /
9.700.000 ₫
6
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: - / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 100 / Trọng lượng (kg): 1 / Xuất xứ: Taiwan /
9.889.000 ₫
7
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: 8x / Power zoom: 8x / Chức năng số: Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.2 / Xuất xứ: China /
10.500.000 ₫
8
Hãng sản xuất: EPSON / Digital zoom: - / Power zoom: - / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
10.990.000 ₫
9
Hãng sản xuất: UNIC / Digital zoom: 10x / Power zoom: 22x / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: - /
11.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: 15X / Power zoom: 6X / Chức năng số: Dừng hình, Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 18 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: - /
11.720.000 ₫
11
Hãng sản xuất: H-PEC / Digital zoom: 12x / Power zoom: - / Chức năng số: -, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
12.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: INNO / Digital zoom: 9x / Power zoom: 8x / Chức năng số: Chụp phim âm bản/dương bản/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 1.8 / Xuất xứ: - /
12.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Robotron / Digital zoom: 8X / Power zoom: 16X / Chức năng số: Dừng hình, Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
12.700.000 ₫
14
Hãng sản xuất: EPSON / Digital zoom: 4x / Power zoom: - / Chức năng số: Dừng hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
12.760.000 ₫
15
Hãng sản xuất: AVERMEDIA / Digital zoom: 8X / Power zoom: 16X / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: - /
12.790.000 ₫
16
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: 128x / Power zoom: 8x / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
12.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: 8x / Power zoom: - / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
13.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: 4X / Power zoom: 12X / Chức năng số: Dừng hình, Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
13.700.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Robotron / Digital zoom: 8x / Power zoom: - / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
14.000.000 ₫
20
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: 15X / Power zoom: 6X / Chức năng số: Dừng hình, Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.2 / Xuất xứ: - /
14.400.000 ₫
21
Hãng sản xuất: H-PEC / Digital zoom: 16x / Power zoom: - / Chức năng số: Dừng hình, Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: China /
14.900.000 ₫
22
Digital zoom: 12x / Power zoom: 8x / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Thailand /
15.000.000 ₫
23
Hãng sản xuất: MEGAPOWER / Digital zoom: 22x / Power zoom: 10x / Chức năng số: -, Lưu hình & chiếu lại hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 10 / Xuất xứ: China /
15.300.000 ₫
24
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: 12x / Power zoom: 2x / Chức năng số: Chụp phim âm bản/dương bản, Chụp văn bản, Quét hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
15.460.000 ₫
25
Hãng sản xuất: EPSON / Digital zoom: 10x / Power zoom: 3x / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
15.950.000 ₫
26
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: 16X / Power zoom: 6X / Chức năng số: Dừng hình, Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: - /
16.069.000 ₫
27
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: 16x / Power zoom: 3x / Chức năng số: Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, Quét hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 18 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: - /
16.432.000 ₫
28
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: 16x / Power zoom: - / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 100 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: Taiwan /
16.819.000 ₫
29
Hãng sản xuất: AVERMEDIA / Digital zoom: 8X / Power zoom: 16X / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.4 / Xuất xứ: - /
17.150.000 ₫
30
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: 8x / Power zoom: 6x / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: - /
17.434.000 ₫
31
Hãng sản xuất: MEGAPOWER / Digital zoom: 8x / Power zoom: 16x / Chức năng số: -, Lưu hình & chiếu lại hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 60 / Trọng lượng (kg): 5.3 / Xuất xứ: Taiwan /
17.600.000 ₫
32
Hãng sản xuất: INNO / Digital zoom: 12x / Power zoom: - / Chức năng số: Chụp phim âm bản/dương bản, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.5 / Xuất xứ: - /
17.800.000 ₫
33
Hãng sản xuất: AZZA / Digital zoom: 22x / Power zoom: - / Chức năng số: Dừng hình, Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
18.000.000 ₫
34
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: 16x / Power zoom: - / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
18.290.000 ₫
35
Hãng sản xuất: AVERMEDIA / Digital zoom: 8X / Power zoom: 16X / Chức năng số: -, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: - /
18.480.000 ₫
36
Hãng sản xuất: AZZA / Digital zoom: - / Power zoom: - / Chức năng số: -, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Malaysia /
19.180.000 ₫
37
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Digital zoom: 3X / Power zoom: 42X / Chức năng số: Chụp phim âm bản/dương bản, Lưu hình & chiếu lại hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
20.555.000 ₫
38
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: 4x / Power zoom: 6x / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.29 / Xuất xứ: - /
21.280.000 ₫
39
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: - / Power zoom: - / Chức năng số: -, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
22.700.000 ₫
40
Hãng sản xuất: AVERMEDIA / Digital zoom: 8X / Power zoom: 3X / Chức năng số: Xoay hình ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2 / Xuất xứ: - /
22.800.000 ₫
41
Hãng sản xuất: EPSON / Digital zoom: - / Power zoom: - / Chức năng số: -/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 17 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: - /
25.190.000 ₫
42
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Digital zoom: 8x / Power zoom: 6x / Chức năng số: Dừng hình, Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh/ Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: - /
26.800.000 ₫
43
Hãng sản xuất: SAMSUNG / Digital zoom: 3x / Power zoom: 14x / Chức năng số: Dừng hình, Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 100 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
27.000.000 ₫
44
Hãng sản xuất: AverVision / Digital zoom: 8x / Power zoom: 20x / Chức năng số: Chia và Ghép hình ảnh, Xoay hình ảnh, Quét ảnh, / Độ ồn (dB): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 7.4 / Xuất xứ: China /
32.170.000 ₫
45
Hãng sản xuất: LUMENS / Digital zoom: 4X / Power zoom: 12X / Chức năng số: Dừng hình, Lưu hình & chiếu lại hình, Xoay hình ảnh, Chụp văn bản, Quét ảnh, Quét hình, / Độ ồn (dB): 0 / Công xuất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: - /
37.377.600 ₫
Trang:  1  2  >