• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0988.563.624 - CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN PALMY (LIÊN HỆ ĐỂ CÓ GIÁ TỐT NHẤT)
Gian hàng: sieuthimayonline
Tham gia: 01/12/2014
GD Online thành công(?): 316
Đánh giá tốt : 62%
Thời gian xử lý : 1 ngày
Lượt truy cập: 2.957.428
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
35 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Loại: Thẻ nhân viên / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ nhân viên/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
1.500 ₫
2
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ nhân viên, Thẻ hội viện/ Số track: 0 / Xuất xứ: Taiwan /
1.500 ₫
3
Loại: Thẻ nhân viên / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ nhân viên/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
2.000 ₫
4
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: Vietnam /
4.400 ₫
5
Loại: - / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ ATM/ Số track: 0 / Xuất xứ: Taiwan /
4.500 ₫
6
Loại: Thẻ thông minh / Hãng sản xuất: Hico / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, Thẻ ATM, ID Card/ Số track: 3 / Xuất xứ: China /
4.500 ₫
7
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: Mango / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: China /
5.400 ₫
8
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, ID Card, / Số track: 0 / Xuất xứ: Hongkong /
5.500 ₫
9
Loại: Thẻ thông minh / Hãng sản xuất: IDTECK / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, / Số track: 0 / Xuất xứ: Taiwan /
5.800 ₫
10
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: Taiwan /
5.800 ₫
11
Loại: Thẻ thông minh / Hãng sản xuất: IDTECK / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, / Số track: 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.000 ₫
12
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ hội viện, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
6.500 ₫
13
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, ID Card, / Số track: 0 / Xuất xứ: - /
6.500 ₫
14
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: Mango / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ hội viện, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: China /
6.500 ₫
15
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: Pegasus / Chức năng sử dụng: -, / Số track: 0 / Xuất xứ: Taiwan /
6.500 ₫
16
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, ID Card, / Số track: 0 / Xuất xứ: - /
6.500 ₫
17
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, ID Card, / Số track: 0 / Xuất xứ: - /
6.500 ₫
18
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: METRON-NIDEKA / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, ID Card, / Số track: 0 / Xuất xứ: - /
6.800 ₫
19
Loại: Thẻ nhân viên / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, Thẻ ATM, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
7.000 ₫
20
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: Mango / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên/ Số track: 0 / Xuất xứ: China /
7.000 ₫
21
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
8.000 ₫
22
Loại: - / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, Thẻ ATM, ID Card, / Số track: 0 / Xuất xứ: - /
8.000 ₫
23
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
9.000 ₫
24
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công/ Số track: 0 / Xuất xứ: Taiwan /
9.000 ₫
25
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ hội viện, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
9.000 ₫
26
Loại: Thẻ nhân viên / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, Thẻ ATM, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
10.000 ₫
27
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ hội viện, ID Card, / Số track: 0 / Xuất xứ: - /
10.000 ₫
28
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công/ Số track: 0 / Xuất xứ: Taiwan /
16.000 ₫
29
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: BOSCH / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, / Số track: 0 / Xuất xứ: - /
17.000 ₫
30
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ nhân viên/ Số track: 0 / Xuất xứ: Taiwan /
18.000 ₫
31
Loại: Thẻ cảm ứng / Hãng sản xuất: HID / Chức năng sử dụng: -/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
60.000 ₫
32
Loại: Thẻ nhân viên / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, Thẻ ATM, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
650.000 ₫
33
Loại: Thẻ nhân viên / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, Thẻ ATM, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
890.000 ₫
34
Loại: Thẻ nhân viên / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, Thẻ ATM, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
900.000 ₫
35
Loại: Thẻ nhân viên / Hãng sản xuất: - / Chức năng sử dụng: Thẻ chấm công, Thẻ nhân viên, Thẻ sinh viên, Thẻ hội viện, Thẻ ATM, ID Card/ Số track: 0 / Xuất xứ: - /
2.500.000 ₫