SERIE HS10 SSI, Bộ mã hóa vòng quay, Hohner Việt Nam, Đại lý Hohner Việt NamSERIE HS10 SSI, Bộ mã hóa vòng quay, Hohner Việt Nam, Đại lý Hohner Việt Nam