7445
Siêu VIP còn trống

Liên hệ Q.Cáo
HN: 090.343.0342| HCM: 083.961.3185
Sản phẩm nổi bật

SDH/MSAP - SDH/MSAP

Có tổng số 76 tin rao vặt trên toàn quốc.

Loại: Tất cả  |  Cần bán  |  Cần mua     Tình trạng: Tất cả  |  Mới  |      Sắp xếp: Mới cập nhật  |  Giá  |  Giá
Trước: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=7445
Sau: raovatPosition
/raovat/type.php?iCat=7445
 • Sửa thiết bị viễn thông, Nguồn viễn thông Rectifier , IP DSLam Cắt lọc sét(1.0451)

  pkgelectronic.com I. Giới thiệu chung. Kính gửi Quý khách hàng: Công ty TNHH DV Kỹ thuật Điện tử PKG với đội ngũ kỹ thuật có kinh nghiệm lâu năm làm việc trong lĩnh vực điện tử , cùng với môi...
  Phạm Kiên13/11/2012 - 15:02 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • THIẾT BỊ GHÉP KÊNH SDH MDS-155S-1052 tại Hà Nội(688)

  ULTRA COMPACT, NEXT GENERATION SDH µMSPP PLATFORMS Model: MDS-155S-1052 Overview: MDS-155S-1052, is an ultra-compact, next-generation SDH micro multi-service provisioning platform...
  Nguyễn Thị Bạch Yến26/10/2012 - 07:31 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • THIẾT BỊ GHÉP KÊNH SDH MDS-155S-1063 tại Hà Nội(604)

  ULTRA COMPACT, NEXT GENERATION SDH µMSPP PLATFORMS Model: MDS-155S-1063 Overview: MDS-155S-1063, is an ultra-compact, next-generation SDH micro multi-service provisioning platform...
  Nguyễn Thị Bạch Yến26/10/2012 - 07:31 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem quang SDH STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net(402)

  Overview: STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro and...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 14:10 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem SDH STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net tại Hà Nội(363)

  Overview: STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro and...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 14:09 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị hệ thống phân cấp số đồng bộ STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net(389)

  Overview: STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro and...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 14:07 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị tách ghép kênh SDH STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net(354)

  Overview: STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro and...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 14:06 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh SDH STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net tại Hà Nội(384)

  Overview: STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro and...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 14:04 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh quang SDH STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net(356)

  Overview: STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro and...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 14:01 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh đồng bộ STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net(385)

  Overview: STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro and...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 13:58 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem quang SDH STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation FH-Net(352)

  Overview: STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 13:32 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem SDH STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation FH-Net(325)

  Overview: STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 13:30 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị hệ thống phân cấp số đồng bộ STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation FH-Net(328)

  Overview: STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 13:29 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị tách ghép kênh SDH STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation FH-Net(332)

  Overview: STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 13:27 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh SDH STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation FH-Net(315)

  Overview: STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 13:26 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh quang SDH STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation FH-Net(306)

  Overview: STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 13:24 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh đồng bộ STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation FH-Net(566)

  Overview: STM-16/4/1 SDH and PCM Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 3U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in metro...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 13:23 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem quang SDH Flexible STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net(326)

  Overview: Flexible STM-16/4/1SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:55 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem SDH Flexible STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net tại Hà Nội(280)

  Overview: Flexible STM-16/4/1SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:53 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị hệ thống phân cấp số đồng bộ Flexible STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net(328)

  Overview: Flexible STM-16/4/1SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:50 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị tách ghép kênh SDH Flexible STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net(260)

  Overview: Flexible STM-16/4/1SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:49 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh SDH Flexible STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net(258)

  Overview: Flexible STM-16/4/1SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:45 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh quang Flexible STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net(266)

  Thông tin chi tiết Ẩn/Hiện nội dung chi tiết Overview: Flexible STM-16/4/1SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high),...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:41 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh đồng bộ Flexible STM-16/4/1 SDH/MSPP Aggregation FH-net(270)

  Overview: Flexible STM-16/4/1SDH/MSPP Aggregation Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high), STM-1/STM-4/STM-16 SDH/MSPP platform that is designed for application in...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:33 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem quang SDH STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net tại Hà Nội(337)

  Overview: STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a member of “Metro-Edge Express” SDH/MSPP Product family. This family of products is aimed at the access network establishment, providing TDM...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:23 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị hệ thống phân cấp số đồng bộ STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net(289)

  Overview: STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a member of “Metro-Edge Express” SDH/MSPP Product family. This family of products is aimed at the access network establishment, providing TDM...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:22 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem SDH STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net tại Hà Nội(313)

  Overview: STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a member of “Metro-Edge Express” SDH/MSPP Product family. This family of products is aimed at the access network establishment, providing TDM...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:20 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị tách ghép kênh SDH STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net(327)

  Overview: STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a member of “Metro-Edge Express” SDH/MSPP Product family. This family of products is aimed at the access network establishment, providing TDM...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:16 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh SDH STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net tại Hà Nội(373)

  Overview: STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a member of “Metro-Edge Express” SDH/MSPP Product family. This family of products is aimed at the access network establishment, providing TDM...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:14 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh quang SDH STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net(284)

  Overview: STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a member of “Metro-Edge Express” SDH/MSPP Product family. This family of products is aimed at the access network establishment, providing TDM...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:12 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh đồng bộ STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net(333)

  Overview: STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a member of “Metro-Edge Express” SDH/MSPP Product family. This family of products is aimed at the access network establishment, providing TDM...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 11:10 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem quang Flexible SDH STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net(307)

  Overview: As a key member of “MetroEdge-Express” SDH/MSPP Product family, Flexible STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high) SDH/MSPP...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 10:30 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem Flexible SDH STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net tại Hà Nội(273)

  Overview: As a key member of “MetroEdge-Express” SDH/MSPP Product family, Flexible STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high) SDH/MSPP...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 10:28 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị hệ thống phân cấp số đồng bộ Flexible STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net(256)

  Overview: As a key member of “MetroEdge-Express” SDH/MSPP Product family, Flexible STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high) SDH/MSPP...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 10:27 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị tách ghép kênh Flexible SDH STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net(293)

  Overview: As a key member of “MetroEdge-Express” SDH/MSPP Product family, Flexible STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high) SDH/MSPP...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 10:24 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh Flexible SDH STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net(290)

  Overview: As a key member of “MetroEdge-Express” SDH/MSPP Product family, Flexible STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high) SDH/MSPP...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 10:18 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh quang Flexible SDH STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net(267)

  Overview: As a key member of “MetroEdge-Express” SDH/MSPP Product family, Flexible STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high) SDH/MSPP...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 10:12 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị ghép kênh đồng bộ Flexible STM-1 SDH/MSPP ADM FH-net(207)

  Overview: As a key member of “MetroEdge-Express” SDH/MSPP Product family, Flexible STM-1 SDH/MSPP ADM Multiplexeris a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high) SDH/MSPP...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 10:08 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem quang SDH STM-1 SDH/MSPP (4E1+2FE+V.35) FH-net tại Hà Nội(203)

  Overview: As a key member of “MetroEdge-Express” SDH/MSPP Product family, STM-1SDH/MSPP Terminal Multiplexer (4E1+2FE+V.35) is a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high)...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 10:01 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
 • Thiết bị modem SDH STM-1 SDH/MSPP (4E1+2FE+V.35) FH-net tại Hà Nội(228)

  Overview: As a key member of “MetroEdge-Express” SDH/MSPP Product family, STM-1SDH/MSPP Terminal Multiplexer (4E1+2FE+V.35) is a carrier-class, cost-effective, compact (only 1U high)...
  Công ty CP XNK...06/09/2012 - 09:59 trong SDH/MSAP
  Thỏa thuận...
Có tổng số 76 tin rao vặt về SDH/MSAP - SDH/MSAP.
 1  2