• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
36 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 25 / Công suất (kW): 30 / Sức hút tối đa (m): 85 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòn...
19.199.000 ₫
Ngày đăng: 03/12/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (lít/phút): 50 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (rpm...
3.799.000 ₫
Ngày đăng: 03/12/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Pentax / Lưu lượng (lít/phút): 100 / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 25 / Sức đẩy (m): 30 / Sức hút (m): 8 / Công suất (W): 750 / Tốc độ quay (...
2.750.000 ₫
Ngày đăng: 03/12/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại nhiên liệu: Điện / Đường kính ống hút (mm): 0 / Lưu lượng nước (m3/h): 0 / Sức đẩy (m): 0 / Sức hút (m): 0 / Công suất (W): 4000 / Tốc độ quay (rp...
5.900.000 ₫
Ngày đăng: 25/11/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PENTAX / Thể tích buồng đốt (cc) : 0 / Công suất (Kw): 22.5 / Dung tích bình nhiên liệu (lít) : 0 / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít) : 0 / Hệ thống chỉnh gió : Tự ...
15.900.000 ₫
Ngày đăng: 01/05/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PENTAX / Thể tích buồng đốt (cc) : 0 / Công suất (Kw): 18750 / Dung tích bình nhiên liệu (lít) : 0 / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít) : 0 / Hệ thống chỉnh gió : Tự...
16.900.000 ₫
Ngày đăng: 27/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Pentax / Thể tích buồng đốt (cc) : 0 / Dung tích bình nhiên liệu (lít) : 0 / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít) : 0 / Hệ thống chỉnh gió : Tự động / Nến điện (bugi) ...
14.000.000 ₫
Ngày đăng: 27/04/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PENTAX / Thể tích buồng đốt (cc) : 0 / Công suất (Kw): 0 / Dung tích bình nhiên liệu (lít) : 0 / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít) : 0 / Hệ thống chỉnh gió : Tự độn...
13.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/03/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: Pentax / Thể tích buồng đốt (cc) : 0 / Dung tích bình nhiên liệu (lít) : 0 / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít) : 0 / Hệ thống chỉnh gió : Tự động / Chiều cao hút (m...
25.800.000 ₫
Ngày đăng: 17/03/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PENTAX / Thể tích buồng đốt (cc) : 0 / Công suất (Kw): 39 / Dung tích bình nhiên liệu (lít) : 0 / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít) : 0 / Hệ thống chỉnh gió : - / N...
58.500.000 ₫
Ngày đăng: 17/03/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PENTAX / Thể tích buồng đốt (cc) : 0 / Công suất (Kw): 0 / Dung tích bình nhiên liệu (lít) : 0 / Mức tiêu thụ nhiên liệu (lít) : 0 / Chiều cao hút (m) : 10 / Lư...
34.800.000 ₫
Ngày đăng: 11/03/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: - / Lưu lượng (m3/h): 132 / Công suất (kW): 7.5 / Sức hút tối đa (m): 0 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vòng quay (rpm): 0...
11.000.000 ₫
Ngày đăng: 21/02/2020        Mua hàng
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 140 / Công suất (kW): 37 / Sức hút tối đa (m): 5 / Áp suất tối đa (bar): 89 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vò...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 10/08/2019    
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 72 / Công suất (kW): 22.5 / Sức hút tối đa (m): 38 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ v...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 17/07/2019    
Hãng sản xuất: PENTAX / Loại bơm: Máy bơm liền trục / Lưu lượng (m3/h): 100 / Công suất (kW): 37 / Sức hút tối đa (m): 70 / Áp suất tối đa (bar): 0 / Cột áp (m): 0 / Tốc độ vò...
Liên hệ gian hàng
Ngày đăng: 24/05/2019    
Trang:  1  2  3  >