• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
103 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 8 /
229.000 ₫
Ngày đăng: 08/10/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
149.000 ₫
Ngày đăng: 28/06/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
50.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Ag / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 1 /
50.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 1 /
119.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 0 /
119.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
130.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 2 /
140.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 2 /
160.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 4 /
170.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Khối lượng(Kg): 6 /
1.300.000 ₫
Ngày đăng: 28/04/2021        Mua hàng
Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: Sri / Khối lượng(Kg): 12 /
2.999.000 ₫
Ngày đăng: 28/04/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.500.000 ₫
Ngày đăng: 28/04/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Trung Quốc / Chất chữa cháy: Nguyên liệu rắn Sr / Khối lượng(Kg): 0 /
500.000 ₫
Ngày đăng: 28/04/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xe đẩy / Xuất xứ: Trung Quốc / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 35 /
1.500.000 ₫
Ngày đăng: 28/04/2021        Mua hàng
Trang:  1  2  3  4  5  6  ..  >  >>