• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1669 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Công suất (Kw): 35 / Lưu lượng (m3/h): 60 / Trọng lượng (kg) : 0 /
33.500.000 ₫
Ngày đăng: 28/09/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: Korea / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 4 /
149.000 ₫
Ngày đăng: 28/06/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.000 ₫
Ngày đăng: 28/06/2021        Mua hàng
Hãng sản xuất: Horing
4.090.000 ₫
Ngày đăng: 25/06/2021        Mua hàng
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Tomoken / Khối lượng(Kg): 11 /
485.000 ₫
Ngày đăng: 21/05/2021        Mua hàng
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Tomoken / Khối lượng(Kg): 9 /
450.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Khối lượng(Kg): 6 /
350.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: - / Khối lượng(Kg): 0 /
50.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình treo / Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: Ag / Chất chữa cháy: Khí / Khối lượng(Kg): 1 /
50.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột BC / Khối lượng(Kg): 1 /
119.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 0 /
119.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 1 /
130.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột / Khối lượng(Kg): 2 /
140.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình xách tay / Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: SMAF / Chất chữa cháy: Bột ABC / Khối lượng(Kg): 2 /
160.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Loại bình: Bình lớn dùng cho xí nghiệp / Xuất xứ: Vietnam / Hãng sản xuất: - / Chất chữa cháy: Bột chữa cháy / Khối lượng(Kg): 4 /
170.000 ₫
Ngày đăng: 18/05/2021        Mua hàng
Trang:  <  1  2  3  4  5  6  7  ..  >  >>