• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 736.353
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
18 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đường kính làm việc (mm): 0 / Trọng lượng máy (kg): 100 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
4.380.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ACL / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 0 / Đường kính làm việc (mm): 430 / Trọng lượng máy (kg): 105 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
38.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Hi-power / Công suất (kW): 2.98 / Năng suất làm việc (m2/h): 120 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1450 / Đường kính làm việc (mm): 290 / Trọng lượng máy (kg): 66 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
42.500.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Hi-power / Công suất (kW): 3000 / Năng suất làm việc (m2/h): 120 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1450 / Đường kính làm việc (mm): 250 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
43.600.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Hi-power / Công suất (kW): 5.22 / Năng suất làm việc (m2/h): 160 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 2000 / Đường kính làm việc (mm): 250 / Trọng lượng máy (kg): 132 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
57.800.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Hi-power / Công suất (kW): 2.98 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 600 / Đường kính làm việc (mm): 290 / Trọng lượng máy (kg): 108 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
78.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 3 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 460 / Trọng lượng máy (kg): 190 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
96.000.000 ₫
8
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 4 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 460 / Trọng lượng máy (kg): 200 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
98.000.000 ₫
9
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 11 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 880 / Trọng lượng máy (kg): 410 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
209.900.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Se-Clean / Công suất (kW): 5.22 / Năng suất làm việc (m2/h): 150 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1500 / Đường kính làm việc (mm): 550 / Trọng lượng máy (kg): 245 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 8 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 1050 / Trọng lượng máy (kg): 400 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 7.5 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 750 / Trọng lượng máy (kg): 320 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: HiCare / Công suất (kW): 2250 / Năng suất làm việc (m2/h): 120 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 1450 / Đường kính làm việc (mm): 250 / Trọng lượng máy (kg): 55 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 7.5 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 435 / Đường kính làm việc (mm): 660 / Trọng lượng máy (kg): 290 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Clean Tech / Công suất (kW): 379 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 5.5 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 580 / Trọng lượng máy (kg): 280 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: XING YI / Công suất (kW): 5.5 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Nhiên liệu sử dụng : Điện / Tốc độ vòng quay (rpm): 300 / Đường kính làm việc (mm): 580 / Trọng lượng máy (kg): 280 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
18
Công suất (kW): 0 / Năng suất làm việc (m2/h): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng