• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 739.145
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
26 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 2.8 / Trọng lượng (kg): 1.7 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
4.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: ULV / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): 0-17 / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 6 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
6.800.000 ₫
3
Hãng sản xuất: - / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 7 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
7.400.000 ₫
4
Hãng sản xuất: - / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 3.8 / Trọng lượng (kg): 3.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
7.650.000 ₫
5
Hãng sản xuất: - / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 7 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
8.000.000 ₫
6
Hãng sản xuất: IZ Fog / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 7 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
8.200.000 ₫
7
Hãng sản xuất: - / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 5 / Trọng lượng (kg): 4.9 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
8.750.000 ₫
8
Hãng sản xuất: ULV / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): 0-17 / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 6 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
16.900.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 5.5 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
17.000.000 ₫
10
Hãng sản xuất: ULV / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 7.5 / Trọng lượng (kg): 11.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
17.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: ULV / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): 0-17 / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 6 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
17.100.000 ₫
12
Dung tích bình chứa (lít): 6.5 / Trọng lượng (kg): 8.8 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
19.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: - / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 7 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
19.750.000 ₫
14
Hãng sản xuất: IZ Fog / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 5 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 30 / Dung tích bình chứa (lít): 6.5 / Trọng lượng (kg): 8.9 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
19.750.000 ₫
15
Hãng sản xuất: IZ Fog / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 5.5 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
20.450.000 ₫
16
Hãng sản xuất: IZ Fog / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 5 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 30 / Dung tích bình chứa (lít): 6.5 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
20.450.000 ₫
17
Hãng sản xuất: - / Dung tích bình chứa (lít): 15 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
20.450.000 ₫
18
Hãng sản xuất: - / Dung tích bình chứa (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
20.450.000 ₫
19
Hãng sản xuất: - / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 6.5 / Trọng lượng (kg): 10.8 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
20.450.000 ₫
20
Hãng sản xuất: - / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 6.5 / Trọng lượng (kg): 10.8 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
22.950.000 ₫
21
Hãng sản xuất: ULV / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 6 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: ULV / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 3 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: - / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): 0-10 / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 10 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 10 / Dung tích bình chứa (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Zenoah / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): 0-10 / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 18 / Trọng lượng (kg): 11.7 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: - / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 0 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 0 / Dung tích bình chứa (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: - / Tỷ lệ dòng chảy (lít/giờ): - / Kích thước hạt phun nhỏ nhất (MMD): 10 / Kích thước hạt phun lớn nhất (MMD): 10 / Dung tích bình chứa (lít): 500 / Trọng lượng (kg): 6 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng