• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.703
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
36 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 160 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 12 / Trọng lượng (kg): 28 /
3.950.000 ₫
2
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 200 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 16 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 44.7 /
5.250.000 ₫
3
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Hồng Ký / Dòng hàn tối đa(A): 400 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 32 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 120 /
6.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 250 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 18 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 72.5 /
6.540.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 250 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 18 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 73.5 /
6.900.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 250 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 18 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 75.59 /
7.260.000 ₫
7
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 12 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 86 /
7.960.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 300 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 24 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 99.3 /
8.400.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 300 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 24 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 100.1 /
8.900.000 ₫
10
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 15 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 115 /
8.900.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 300 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 24 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 101.1 /
9.300.000 ₫
12
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Hồng Ký / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 120 /
9.500.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 400 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 32 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 125 /
9.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 400 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 32 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 127.3 /
9.800.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 400 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 32 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 123.8 /
9.800.000 ₫
16
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 20 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 126 /
9.850.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Tiến Đạt / Dòng hàn tối đa(A): 500 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 40 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 140.69 /
10.300.000 ₫
18
Loại máy hàn: - / Dòng hàn tối đa(A): 1200 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 10 / Trọng lượng (kg): 35 /
12.500.000 ₫
19
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 600 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 40 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 200 /
24.890.000 ₫
20
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Yashima / Dòng hàn tối đa(A): 57 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 22 / Trọng lượng (kg): 86 /
35.000.000 ₫
21
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Yashima / Dòng hàn tối đa(A): 5200 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 120 / Trọng lượng (kg): 78 /
35.000.000 ₫
22
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 500 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 30 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 200 /
36.960.000 ₫
23
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 600 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 40 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 200 /
41.940.000 ₫
24
Loại máy hàn: Máy hàn nối / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 30 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
52.890.000 ₫
25
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 35 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 160 /
78.460.000 ₫
26
Loại máy hàn: Máy hàn chuyên dụng / Hãng sản xuất: Trường Hải / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 15 / Trọng lượng (kg): 0 /
80.000.000 ₫
27
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 1200 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
97.940.000 ₫
28
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 300 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
98.800.000 ₫
29
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 500 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 30 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 175 /
Liên hệ gian hàng
30
Loại máy hàn: Máy hàn nối / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 40 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
31
Loại máy hàn: Máy hàn lưới / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 350 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 80 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 40 /
Liên hệ gian hàng
32
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Favitec / Dòng hàn tối đa(A): 270 / Xuất xứ: Vietnam / Công suất (KVA): 10 / Tần số (Hz): 50 / Trọng lượng (kg): 81 /
Liên hệ gian hàng
33
Loại máy hàn: - / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 0 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
34
Loại máy hàn: Máy hàn bulông / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 0 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 80 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 365 /
Liên hệ gian hàng
35
Loại máy hàn: Máy hàn dây / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 500 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
36
Loại máy hàn: Máy hàn bulông / Hãng sản xuất: Tân Thành / Dòng hàn tối đa(A): 250 / Xuất xứ: Việt Nam / Công suất (KVA): 50 / Tần số (Hz): 50/60 / Trọng lượng (kg): 40 /
Liên hệ gian hàng