• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 734.624
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
19 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: Đứng / Thể tích bình (m3): 0 / Khả năng lọc sâu (m): 0 / Áp suất làm việc tối đa (Kg/cm): 0 / Công suất lọc (m3/h): 52 / Nhiệt độ tối đa (º C): 0 / Trọng lượng (kg): 160 / Xuất xứ: Trung quốc /
3.085.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
6.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
7.900.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
13.900.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
14.835.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
16.500.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
18.300.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
20.600.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
21.850.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
24.380.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
24.610.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
29.325.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: - / Công suất lọc (m3/h): 0 /
36.800.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: Đứng / Thể tích bình (m3): 0 / Khả năng lọc sâu (m): 0 / Áp suất làm việc tối đa (Kg/cm): 0 / Công suất lọc (m3/h): 52 / Nhiệt độ tối đa (º C): 0 / Trọng lượng (kg): 180 / Xuất xứ: Trung quốc /
41.860.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: Đứng / Thể tích bình (m3): 0 / Khả năng lọc sâu (m): 0 / Áp suất làm việc tối đa (Kg/cm): 0 / Công suất lọc (m3/h): 52 / Nhiệt độ tối đa (º C): 0 / Trọng lượng (kg): 230 / Xuất xứ: Trung quốc /
53.705.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: Đứng / Thể tích bình (m3): 52 / Khả năng lọc sâu (m): 0 / Áp suất làm việc tối đa (Kg/cm): 0 / Công suất lọc (m3/h): 0 / Nhiệt độ tối đa (º C): 0 / Trọng lượng (kg): 250 / Xuất xứ: Trung quốc /
78.890.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: Đứng / Thể tích bình (m3): 52 / Khả năng lọc sâu (m): 0 / Áp suất làm việc tối đa (Kg/cm): 0 / Công suất lọc (m3/h): 0 / Nhiệt độ tối đa (º C): 0 / Trọng lượng (kg): 500 / Xuất xứ: Trung quốc /
94.300.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: Đứng / Thể tích bình (m3): 52 / Khả năng lọc sâu (m): 0 / Áp suất làm việc tối đa (Kg/cm): 0 / Công suất lọc (m3/h): 0 / Nhiệt độ tối đa (º C): 0 / Trọng lượng (kg): 750 / Xuất xứ: Trung quốc /
152.835.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Minder / Kiểu: Đứng / Thể tích bình (m3): 52 / Khả năng lọc sâu (m): 0 / Áp suất làm việc tối đa (Kg/cm): 0 / Công suất lọc (m3/h): 0 / Nhiệt độ tối đa (º C): 0 / Trọng lượng (kg): 1280 / Xuất xứ: Trung quốc /
456.320.000 ₫