• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 748.075
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
27 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ xăng / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 3600 / Dung tích xilanh (cc): 163 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Việt Nam /
1.850.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Vinappro / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 80 / Xuất xứ: Vietnam /
9.070.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 66 / Xuất xứ: Vietnam /
9.730.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Vinappro / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 92 / Xuất xứ: Vietnam /
10.080.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Vietnam /
10.200.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 68 / Xuất xứ: Vietnam /
10.280.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 3.7 / Số vòng quay (vòng/phút): 2200 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 65 / Xuất xứ: Việt Nam /
11.380.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 63 / Xuất xứ: Vietnam /
11.400.000 ₫
9
Hãng sản xuất: - / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 2200 / Dung tích xilanh (cc): 487 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 82 / Xuất xứ: Vietnam /
11.600.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Vinappro / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 62 / Xuất xứ: Vietnam /
11.880.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 105 / Xuất xứ: Vietnam /
12.380.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 90 / Xuất xứ: Vietnam /
13.000.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 105 / Xuất xứ: Vietnam /
13.850.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 115 / Xuất xứ: Vietnam /
14.680.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 132 / Xuất xứ: Vietnam /
15.960.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 230 / Xuất xứ: Vietnam /
21.880.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 25 / Số vòng quay (vòng/phút): 25 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 192 / Xuất xứ: Việt Nam /
23.000.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 185 / Xuất xứ: Vietnam /
23.200.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 22 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 190 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.500.000 ₫
20
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 30 / Số vòng quay (vòng/phút): 26 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 190 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 232 / Xuất xứ: Việt Nam /
25.600.000 ₫
21
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 25 / Số vòng quay (vòng/phút): 2400 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 192 / Xuất xứ: Việt Nam /
27.500.000 ₫
22
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 232 / Xuất xứ: Vietnam /
27.960.000 ₫
23
Hãng sản xuất: Vinappro / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 4 / Số vòng quay (vòng/phút): 30 / Dung tích xilanh (cc): 190 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 190 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 232 / Xuất xứ: Việt Nam /
28.100.000 ₫
24
Hãng sản xuất: Vikyno / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 2400 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 190 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 232 / Xuất xứ: Việt Nam /
32.600.000 ₫
25
Hãng sản xuất: Vinappro / Loại: Động cơ Diesel / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 174 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: - / Loại: Động cơ xăng / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: - / Loại: Động cơ xăng / Công suất (Kw): 0 / Số vòng quay (vòng/phút): 0 / Dung tích xilanh (cc): 0 / Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/giờ): 0 / Độ ồn (dB): 0 / Trọng lượng (kg): 14 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng