• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 738.209
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
29 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Betex / Loại: Bơm cảo thủy lực / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
324.570.000 ₫
2
Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
378.900.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
4
Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
5
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 26 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
6
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
7
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 31 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
8
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
9
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 59 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
10
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 54 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
11
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 59 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
12
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
13
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 29 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
14
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
15
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
16
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
17
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 5.7 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
18
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
19
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 37 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
20
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
21
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
22
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
23
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
24
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
25
Hãng sản xuất: Betex / Trọng lượng (kg): 20 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
26
Hãng sản xuất: Bega / Loại: Bơm thủy lực điện / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 53 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
27
Hãng sản xuất: Bega / Loại: Bơm thủy lực điện / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
28
Hãng sản xuất: Bega / Loại: Bơm thủy lực điện / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng
29
Hãng sản xuất: Bega / Loại: Bơm thủy lực điện / Áp suất định mức (bar): 0 / Áp suất lớn nhất (bar): 0 / Áp suất bơm nạp (bar): 0 / Lưu lượng riêng (cm3/vòng): 0 / Lưu lượng riêng của bơm nạp (cm3/vòng): 0 / Vận tốc lớn nhất (v/p): 0 / Vận tốc nhỏ nhất (v/p): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Hà Lan /
Liên hệ gian hàng