• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 740.008
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
19 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
4.240.000 ₫
2
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 4.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.500.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Prona / Loại: - / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
5.960.000 ₫
4
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.090.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Đài Loan /
6.980.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 48 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 350 / Trọng lượng (kg): 4 / Xuất xứ: Đài Loan /
7.000.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 750 / Áp lực đẩy (bar): 6 / Lưu lượng (m3/h): 12 / Trọng lượng (kg): 11.7 / Xuất xứ: Đài Loan /
8.790.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 36 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 200 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
10.300.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất xứ: Đài Loan /
12.890.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 41 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 250 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
13.000.000 ₫
11
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 41 / Áp lực đẩy (bar): 7 / Lưu lượng (m3/h): 250 / Trọng lượng (kg): 3 / Xuất xứ: Đài Loan /
13.400.000 ₫
12
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 6.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
14.900.000 ₫
13
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
15.999.000 ₫
14
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Đài Loan /
19.980.000 ₫
15
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 8 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 16 / Xuất xứ: Đài Loan /
21.490.000 ₫
16
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đài Loan /
23.900.000 ₫
17
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 580 / Áp lực đẩy (bar): 8 / Lưu lượng (m3/h): 2700 / Trọng lượng (kg): 29.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
26.900.000 ₫
18
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 300 / Áp lực đẩy (bar): 8 / Lưu lượng (m3/h): 1700 / Trọng lượng (kg): 28 / Xuất xứ: Đài Loan /
42.190.000 ₫
19
Hãng sản xuất: Prona / Loại: Bơm màng khí nén / Công suất (W): 0 / Áp lực đẩy (bar): 0 / Lưu lượng (m3/h): 0 / Trọng lượng (kg): 29.5 / Xuất xứ: Đài Loan /
55.100.000 ₫