• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
0915.624.114-Công Ty TNHH SX Và XNK Minh Hải
Gian hàng: minhhai1712
Tham gia: 17/02/2016
GD Online thành công(?): 57
Đánh giá tốt : 88%
Thời gian xử lý : 6 giờ
Lượt truy cập: 736.629
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
10 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột | Dạng Thời trang
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Gia Phan / Công suất (kw): 4 / Công suất phun (m3/h): 0 / Lưu lượng (L/H): 85 / Khả năng phun ngang (m): 100 / Khả năng phun đứng (m): 30 / Kích thước cốt kiệu (mm): 0 / Dung tích phễu (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 265 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
14.500.000 ₫
2
Hãng sản xuất: An Hưng Phát / Công suất (kw): 0.69 / Công suất phun (m3/h): 0 / Lưu lượng (L/H): 0 / Khả năng phun ngang (m): 40 / Khả năng phun đứng (m): 0 / Kích thước cốt kiệu (mm): 1 / Dung tích phễu (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 20 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
19.300.000 ₫
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 0 / Công suất phun (m3/h): 0 / Lưu lượng (L/H): 0 / Khả năng phun ngang (m): 0 / Khả năng phun đứng (m): 0 / Kích thước cốt kiệu (mm): 0 / Dung tích phễu (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
20.000.000 ₫
4
Hãng sản xuất: An Hưng Phát / Công suất (kw): 1.1 / Công suất phun (m3/h): 0 / Lưu lượng (L/H): 0 / Khả năng phun ngang (m): 30 / Khả năng phun đứng (m): 15 / Kích thước cốt kiệu (mm): 2 / Dung tích phễu (lít): 20 / Trọng lượng máy (kg): 60 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
26.600.000 ₫
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 0 / Công suất phun (m3/h): 0 / Lưu lượng (L/H): 0 / Khả năng phun ngang (m): 100 / Khả năng phun đứng (m): 20 / Kích thước cốt kiệu (mm): 0 / Dung tích phễu (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 300 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
42.600.000 ₫
6
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 5.5 / Công suất phun (m3/h): 0 / Lưu lượng (L/H): 0 / Khả năng phun ngang (m): 50 / Khả năng phun đứng (m): 0.8 / Kích thước cốt kiệu (mm): 0 / Dung tích phễu (lít): 26 / Trọng lượng máy (kg): 190 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
42.700.000 ₫
7
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 2.2 / Công suất phun (m3/h): 0 / Lưu lượng (L/H): 1000 / Khả năng phun ngang (m): 100 / Khả năng phun đứng (m): 20 / Kích thước cốt kiệu (mm): 0 / Dung tích phễu (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 400 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
50.800.000 ₫
8
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 7.5 / Công suất phun (m3/h): 7 / Lưu lượng (L/H): 0 / Khả năng phun ngang (m): 0 / Khả năng phun đứng (m): 0 / Kích thước cốt kiệu (mm): 20 / Dung tích phễu (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 1050 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
64.500.000 ₫
9
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 7.5 / Công suất phun (m3/h): 7 / Lưu lượng (L/H): 0 / Khả năng phun ngang (m): 0 / Khả năng phun đứng (m): 0 / Kích thước cốt kiệu (mm): 20 / Dung tích phễu (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 980 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
65.500.000 ₫
10
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Công suất (kw): 4 / Công suất phun (m3/h): 0 / Lưu lượng (L/H): 0 / Khả năng phun ngang (m): 50 / Khả năng phun đứng (m): 0 / Kích thước cốt kiệu (mm): 0 / Dung tích phễu (lít): 0 / Trọng lượng máy (kg): 230 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
84.700.000 ₫